De multe ori auzim rugăciuni ca: Doamne pocăiește-mă, sau Doamne dă-mi credință, dar în Scripturi omului i se cere să se căiască (Faptele Apostolilor 17:30), să creadă (Marcu 1:15).

Din păcate oamenii doresc ca Dumnezeu să facă: tot, chiar și ceea ce El ne-a poruncit nouă să facem! Aceasta este o greșeală, și astfel vom avea așteptări greșite care niciodată nu se vor materializa și vom fi dezamăgiți.

În Biblie găsim ilustrată partea lui Dumnezeu și partea noastră în relatarea cu învierea lui Lazăr. În Ioan 11:39-43, SCC, ni se arată partea omului: „Iesus zice: ridicaţi piatra!”, deci iată ce au putut face oamenii trebuiau face oamenii, Iesus le-a spus să ridice piatra de la mormânt, la fel și în v.44, se spune: „Cel mort a ieşit; legat la picoare şi la mâini cu fâşii, şi faţa lui era legată împrejur cu o batistă. Iesus le zice: dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă”. Iată partea omului să-l dezlege pe Lazăr, însă partea lui Dumnezeu era să-l învie din morți pe Lazăr, aceasta omul nu putea face.

Noi trebuie să cunoaștem partea noastră ce ni se revine nouă ca să facem și astfel să împlinim voința lui Dumnezeu, dacă nu cunoaștem partea noastră, vom cere de la Dumnezeu lucruri pe care El niciodată nu o să ni le de-a și o să fim dezamăgiți.

În continuare am făcut un tabel, cu partea lui Dumnezeu și partea omului:

 

Partea lui Dumnezeu

Partea omului

Să ne convingă de păcat – Ioan 16:8.

Să ne căim – Faptele Apostolilor 17:30

Să ne dea Spirit de credință – 2 Corinteni 4:13

Să credem – Marcu 1:15; Ioan 3:36

Să ne dea Spirit ce rodește înfrânarea – Galateni 5:22-23

Să ne înfrânăm – 2 Petru 1:5-6

Să ne dea Spirit de frică de Iehova – Isaia 11:2

Să fim evlavioși, cu teamă de Dumnezeu  – 2 Petru 1:6-7.

Să ne dea un spirit de dreptate – Romani 14:17

Să fim drepți, corecți, virtuoși – Romani 2:13; 2 Petru 1:5

Să ne dea Spirit de dragoste – 2 Timotei 1:7

Să iubim – Ioan 13:34-35.

Să ne dea Spirit de putere – 2 Timotei 1:7

Să slujim – Romani 12:11

Să ne dea Spirit de chibzuință 2 Timotei 1:7

Să fim chibzuiți – Proverbe 14:18

 

 

Acestea sunt doar câteva exemple, și trebuie să înțelegem că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu (1 Corinteni 3:9), și Dumnezeu așteaptă ca noi să ne facem partea, căci El și-o face cu siguranță pe a Lui!

Iubite cititor, fă-ți partea ascultând de poruncile lui Dumnezeu, de sfaturile și îndemnurile date prin Biblie, dă-ți toată silința (2 Petru 1:5) și vei vedea mâna lui Dumnezeu la lucru, căci dacă ne apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de noi (Iacob 4:8).