Ce este omul cel vechi sau carnea păcătoasă?

Biblia vorbește de omul cel vechi referindu-se la omul care face păcate, care are un mod de viață păcătos datorită moștenirii păcatului de la Adam (Romani 5:12), care era stricat potrivit cu poftele înșelăciunii și cu faptele lui rele. Dacă omul cel nou sunt creștinii de după botez când fac fapte bune (Efeseni 2:10; Tit 3:8), omul cel vechi suntem noi dinainte de botez cu faptele noastre rele, datorită naturii păcătoase moștenite de la părinți de la Adam.

Iar în botez omul cel vechi fiind crucificat, prin hotărârea de a trăi o viață nouă pentru Dumnezeu (Romani 6:11; 1 Petru 4:1-2), astfel el moare (comportamentul vechi) și învie un om nou (Romani 6:4) pentru fapte bune, după cum se spune în Romani 6:6, SCC: “cunoscând aceasta: că omul nostru cel vechi a fost crucificat împreună cu El, pentru ca corpul păcatului să fie inactiv, ca să nu mai servim noi ca sclavi: păcatului”.

Această crucificare este numită și dezbrăcare de omul cel vechi în Coloseni 3:9, SCC: „Nu vă minţiţi unul pe altul, voi fiind dezbrăcaţi de omul cel vechi împreună cu faptele lui”.

Omul cel vechi datorită ne-vegherii poate să apară și după botez de aceea primim îndemnul din Efeseni 4:22, SCC dat unor creștini botezați: „Că, referitor la purtarea dinainte, voi să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi, cel stricat potrivit cu poftele înşelăciunii”

Dacă inițial noi prin botez crucificăm omul cel vechi, ulterior dacă nu veghem el revine pentru că lăsăm ca poftele înșelătoare să ne amăgească ca să facem fapte rele, noi trebuie să ne dezbrăcăm de el, abandonând poftele și orice cale păcătoasă.

În ce privește carnea, în limba greacă este “sarkos”, iar Biblia vorbește de carne ca referindu-se la corpul nostru (Efeseni 5:29; 1 Petru 4:2), însă ea vorbește de carne ca referindu-se la natura păcătoasă a corpului (Galateni 5:24), ea mai vorbește de carne referindu-se la corpul nostru în care este carnea păcătoasă (Galateni 6:8).

Noi o să analizăm în continuare despre carne ca natură păcătoasă.

Cuvântul: carne, când se referă la natura veche, este tradus de unii cu firea păcătoasă, firea pământească, și referindu-se în anumite pasaje la natura păcătoasă a corpului de carne.

Carnea ca natură păcătoasă locuiește în carnea fizică, în corpul nostru, fiind legată de poftele corpului nostru, pofte greșite pe care trebuie să le crucificăm (Galateni 5:24).

 

Când a avut loc în cazul creștinilor crucificarea cărnii?

La botezul în apă are loc crucificarea omului cel vechi și a cărnii păcătoase:

În Romani 6:3-6, SCC se explică: “Sau nu cunoaşteţi că toţi câţi am fost botezaţi în Christos Iesus, am fost botezaţi în moartea Lui? Deci am fost îngropaţi împreună cu El prin botezul în moarte; ca, după cum a fost înviat Christos dintre morţi prin gloria Tatălui, aşa şi noi să umblăm într-o înnoire a vieţii. Pentru că, dacă am fost făcuţi plantaţi împreună cu El în asemănarea morţii Lui, atunci şi în asemănarea vieţii vom fi plantaţi; cunoscând aceasta: că omul nostru cel vechi a fost crucificat împreună cu El, pentru ca corpul păcatului să fie inactiv, ca să nu mai servim noi ca sclavi: păcatului”.

În mod similar se explică în Coloseni 2:11-12, SCC: “în care aţi fost şi circumcişi cu o circumcizie nefăcută de mâini, în dezbrăcarea corpului cărnii, în circumcizia lui Christos; fiind îngropaţi împreună cu El în botez, în care aţi şi fost înviaţi împreună cu El, prin credinţa în puterea lucrătoare a lui Dumnezeu, Cel înviindu-L dintre morţi”.

Cum are loc această crucificare sau dezbrăcare?

Pur și simplu, dorințele, poftele, faptele, se schimbă de la botez prin hotărârea de a face voința lui Dumnezeu și sunt înlocuite cu dorințe noi, fapte bune în voința lui Dumnezeu. Așa cum spune apostolul Petru în 1 Petru 4:1-3, SCC: “Christos deci, suferind în carne pentru noi, înarmaţi-vă şi voi cu aceiaşi gândire; pentru că cel suferind în carne a terminat cu păcatele, ca să nu mai trăiască timpul rămas în carne [corp] pentru poftele oamenilor, ci pentru voinţa lui Dumnezeu. Pentru că ne este de ajuns timpul trecut, pentru a fi lucrat voinţa naţiunilor; umblând în destrăbălări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi idolatrii nelegiuite”.

Care este efectul crucificării?

În Romani 6:6-7, SCC, se explică: “cunoscând aceasta: că omul nostru cel vechi a fost crucificat împreună cu El, pentru ca corpul păcatului să fie inactiv, ca să nu mai servim noi ca sclavi: păcatului”.

Iată prin crucificarea omului cel vechi și a cărnii, facem ca corpul păcatului adică natura păcătoasă să fie inactivă, ca să nu mai servim ca sclavi păcatului, ci să îi servim la Dumnezeu în Christos.

 

De ce mai există carne după botez?

Dacă nu veghem omul cel vechi (Coloseni 3:9) sau carnea (Galateni 5:17), poate reapărea după botez îndemnându-ne la fapte rele fiind motivată de pofte nelegiuite, de impulsuri greșite.

Poftele, gândurile, vorbele, faptele rele, pe care le facem din ne-veghere după botez, fac ca carnea să se nască din nou, la fel apare omul cel vechi și ne îndemnă tot mai mult să mergem din nou pe căile vechi, de aceea noi trebuie să ne dezbrăcăm din nou și din nou de omul cel vechi ori de câte ori reapare, și vom vedea acest lucru cum să îl facem în continuare.

 

Cum să dăm morții mădularele din noi?

În Coloseni 3:5-10, SCC, se îndemnă: Omorâţi deci mădularele voastre cele de pe pământ: curvie, necurăţie, pasiune, poftă rea, şi lăcomia care este idolatrie; din cauza cărora vine mânia lui Dumnezeu; în care şi voi aţi umblat odinioară, când aţi vieţuit în acestea. Dar acum lepădaţi şi voi toate: Mânie, furie, răutate, hulă, vorbire ruşinoasă, din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, voi fiind dezbrăcaţi de omul cel vechi împreună cu faptele lui; şi îmbrăcaţi cu cel nou, cel înnoit în cunoştinţă exactă, potrivit chipului Celui creându-l”.

Apostolul Pavel ne îndemnă prin Spiritul să omorâm mădulare omului cel vechi care sunt: “curvie, necurăţie, pasiune, poftă rea, şi lăcomia care este idolatrie”, etc. cum să facem asta? El ne spune să lepădăm toate aceste păcate, indiferent dacă sunt mintale sau faptice, și așa omorâm mădularele omului cel vechi. O altă metodă este cunoștința exactă care înnoiește, și ne îmbracă cu omul cel nou, nu rămâne decât să studiem să cunoaște adevărul tot mai profund și să împlinim adevărul și astfel ne vom dezbrăca de omul cel vechi care reapare după botez.

În Romani 6:10-14, SCC, găsim un alt sfat: “Pentru că, în felul în care a murit, El a murit faţă de păcat; iar în felul în care trăieşte, El trăieşte pentru Dumnezeu.  Aşa şi voi, consideraţi-vă a fi morţi faţă de păcat; trăind însă faţă de Dumnezeu, în Christos Iesus. Deci, păcatul să nu mai domnească în corpul vostru muritor spre ascultarea de poftele lui;  nici nu oferiţi păcatului: mădularele voastre, ca arme ale nedreptăţii; ci, oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vieţuind dintre morţi; şi mădularele voastre lui Dumnezeu, ca arme ale dreptăţii. Pentru că păcatul nu va domni peste voi, fiindcă nu sunteţi sub lege, ci sub har”.

Aici apostolul Pavel încurajează pe cei botezați la a avea o atitudine mintală de a ne considera morți față de păcat, mintea noastră trebuie să aibă poziția aceasta socotindu-ne morți față de păcat, și vii față de Dumnezeu, aceasta trebuie să fie atitudinea și mentalitatea noastră permanentă.

Trebuie să ne oferim lui Dumnezeu zilnic, ca mădularele noastre să fie mădulare ale dreptății, să nu oferim vreun mădular: păcatului, ci să profităm de harul lui Dumnezeu ca să ne căim de câte ori greșim și să nu persistăm în vreun păcat.

Să trăim față de Dumnezeu, pentru Dumnezeu în Christos, să facem toate în Christos, mintea, inima, faptele, căile să ne fie în Christos Iesus și atunci nu va mai apare omul cel vechi nici carnea păcătoasă.

Fie ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta, amen.