1 Regi 8:27, GBV 2001: Dar, cu adevărat, va locui Dumnezeu pe pământ? Iată, cerurile şi cerurile cerurilor nu Te cuprind, cu cât mai puţin casa aceasta pe care am construit-o eu!”

 

Conform cu 1Regi (Împărați) 8:27 și 2 Cronici 2:6, Dumnezeu nu poate locui literar pe pământ în templul făcut de Solomon, căci “cerurile şi cerurile cerurilor nu Te cuprind, cu cât mai puţin casa aceasta pe care am construit-o eu!”

Ce să înțelegem din acest pasaj, că corpul lui Dumnezeu spiritual este de necuprins, ca și cum Dumnezeu nu ar avea un corp plasat undeva în cer pe tron? Nu, vedem în alte pasaje din Scripturi că Dumnezeu și implicit corpul Său spiritual este plasat pe tron, iar la dreapta Sa stă Christos (Faptele Apostolilor 7:56; Coloseni 3:1), chiar în acest context tot Solomon spune în 1 Regi 8:30, GBV 2001: “Şi ascultă cererea robului Tău şi a poporului Tău Israel, cu care se vor ruga spre locul acesta, şi ascultă-i din locul locuinţei Tale, din ceruri, şi ascultă şi iartă”. Iată, Dumnezeu trebuia să asculte din cer, acolo locuiește El, așa cum spune Solomon prin inspirație divină: “din locul locuinţei Tale, din ceruri”. Astfel Dumnezeu care este spirit (Ioan 4:24), are un corp spiritual care nu este literar de necuprins, ci are un loc în cer pe tron unde este poziționat (vezi: Apocalipsa 4:9-11), dar atunci la ce s-a referit Solomon când a spus: “Iată, cerurile şi cerurile cerurilor nu Te cuprind”?

În templul din Ierusalim nu a venit personal Dumnezeu să locuiască, ci a venit: gloria sau slava lui Dumnezeu s-a coborât, glorie care Îl reprezenta pe El. Chiar în contextul din 1 Regi 8:11, se spune: “Şi preoţii n-au putut să stea să slujească, din cauza norului, pentru că gloria Domnului umpluse casa Domnului (vezi și 2 Cronici 5:14; 2 Cronici 7:1). Iată, gloria lui Iehova a umplut templu, El era prezent prin gloria Sa, care este în ceruri, dar cerurile cerurilor nu o pot cuprinde căci ea este și pe pământ (Isaia 6:3), chiar și în locuința morților (comp. cu Psalmi 139:7-8), căci oriunde este prezentă suflarea de viață este prezentă și gloria Lui! Domnul Christos a fost înviat prin Spiritul lui Dumnezeu sau prin gloria Tatălui (comp. Romani 6:4 cu Romani 8:11). Dumnezeu este omniprezent prin suflarea Lui de viață care este în toate creaturile (Faptele Apostolilor 17:25). El să fie glorificat după cum spune apostolul Pavel în Romani 11:36, SCC: “Pentru că din El, şi prin El, şi pentru El sunt toate. Lui fie-I gloria în epoci! Amen”.