Ioan 10:1-18, SCC: “Adevărat! Adevărat vă zic: cel neintrând pe uşă în staulul oilor, ci suindu-se pe altundeva; acela este un hoţ şi un tâlhar. Dar cel intrând prin uşă, este un păstor al oilor. Acestuia, portarul îi deschide, şi oile ascultă vocea lui; şi pe oile lui le chemă după nume şi le duce afară. Când are să le scoată pe toate ale lui, se duce înaintea lor; şi oile îl urmează, pentru că ştiu vocea lui. Dar unui străin, nicidecum nu îi vor urma; ci, vor fugi de la el, pentru că nu cunosc vocea străinilor. Iesus le-a spus comparaţia aceasta, dar aceia nu au cunoscut ce însemna cele ce le vorbea. Deci Iesus iarăşi le-a zis: adevărat! Adevărat vă zic: Eu sunt uşa oilor!  Toţi câţi au venit înainte de Mine, sunt hoţi şi tâlhari; dar oile nu au ascultat de ei. Eu sunt uşa! Dacă cineva are să intre prin Mine, va fi salvat; şi va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. Hoţul nu vine decât numai ca să fure, să înjunghie, şi să piardă. Eu am venit ca ele să aibă viaţă, şi să aibă din belşug. Eu sunt păstorul cel bun! Păstorul cel bun depune sufletul Lui pentru oi. Cel plătit, şi nefiind păstor, oile căruia nu sunt ale lui; vede lupul venind, şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. Pentru că el este plătit, şi nu îi pasă de oi. Eu sunt păsătorul cel bun; şi le cunosc pe ale Mele, şi ale Mele Mă cunosc pe Mine, după cum Mă cunoaşte Tatăl, iar Eu Îl cunosc pe Tatăl; şi depun sufletul Meu pentru oi. Şi am alte oi, care nu sunt din staulul acesta, şi pe acelea trebuie să le aduc; şi vor auzi vocea Mea, şi se vor face o turmă, un păstor. Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl Meu, pentru că Eu depun sufletul Meu, ca să îl iau iarăşi. Nici unu nu l-a luat de la Mine; ci, Eu îl depun de la Sinea Mea. Am autoritate să îl depun, şi am autoritate să îl iau iarăşi. Porunca acesta am primit-o de la Tatăl Meu”.

 

Domnul Iesus își începe această predică întărind învățătura Lui spunând: “Adevărat! Adevărat vă zic”. El continuă spunând: “cel neintrând pe uşă în staulul oilor, ci suindu-se pe altundeva; acela este un hoţ şi un tâlhar. Dar cel intrând prin uşă, este un păstor al oilor. Acestuia, portarul îi deschide…”. Astfel păstorii falși ei nu intră pe ușă, ei nu intră în staul după rânduială, după normalitate, ei intră prin altă parte, prin metode nebiblice, pe când Domnul Iesus intră pe ușa rânduită de Dumnezeu și anume botezul lui Ioan, prin care El s-a prezentat în fața lui Dumnezeu pentru a face voința Sa, și Dumnezeu i-a dat Spiritul Sfânt (Matei 3:16-17). Domnul nu a zădărnicit planul lui Dumnezeu ca și cărturarii și fariseii care nu au acceptat botezul lui Ioan (Luca 7:29-30). Intrând pe ușă, adică prin botez, Portarul adică Ioan Botezătorul i-a deschis ușa ca să intre în staulul oilor și să devină Păstorul oilor. Ioan a adeverit că Iesus are Spiritul Sfânt și că a rămas peste El și că El este cel ce botează în Spirit Sfânt (Ioan 1:33-34), deci El este Păstorul oilor!

Mai departe Păstorul și Învățătorul spune: “…oile ascultă vocea lui; şi pe oile lui le chemă după nume şi le duce afară. Când are să le scoată pe toate ale lui, se duce înaintea lor; şi oile îl urmează, pentru că ştiu vocea lui. Dar unui străin, nicidecum nu îi vor urma; ci, vor fugi de la el, pentru că nu cunosc vocea străinilor”.

După ce Iesus a devenit Păstor prin ungerea lui Dumnezeu cu Spirit Sfânt de la botezul Său, Lui i-au urmat discipoli, care au fost oile Lui, iar acestea au ascultat de vocea Lui, și El s-a dus înaintea lor și i-a învățat nu doar prin cuvânt dar și prin exemplu și oile I-au urmat pentru că au recunoscut vocea Lui ca fiind vocea Păstorului lor. Însă pe străini, adică pe păstorii falși, ei nu îi vor urma; ci, vor fugi de ei, pentru că ei nu recunosc vocea străinilor ca fiind vocea de păstor autentică!

Pentru că evreii nu înțeleg predica și semnificația ei, Iesus continuă spunând:

“Deci Iesus iarăşi le-a zis: adevărat! Adevărat vă zic: Eu sunt uşa oilor!  Toţi câţi au venit înainte de Mine, sunt hoţi şi tâlhari; dar oile nu au ascultat de ei. Eu sunt uşa! Dacă cineva are să intre prin Mine, va fi salvat; şi va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. Hoţul nu vine decât numai ca să fure, să înjunghie, şi să piardă. Eu am venit ca ele să aibă viaţă, şi să aibă din belşug. Eu sunt păstorul cel bun! Păstorul cel bun depune sufletul Lui pentru oi. Cel plătit, şi nefiind păstor, oile căruia nu sunt ale lui; vede lupul venind, şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. Pentru că el este plătit, şi nu îi pasă de oi. Eu sunt păsătorul cel bun; şi le cunosc pe ale Mele, şi ale Mele Mă cunosc pe Mine, după cum Mă cunoaşte Tatăl, iar Eu Îl cunosc pe Tatăl; şi depun sufletul Meu pentru oi”.

După ce întărește cuvintele Lui prin “adevărat! Adevărat vă zic”, El se prezintă astfel: “Eu sunt uşa oilor!” După botezul Său, Iesus a devenit ușa oilor, astfel toți care intră în staulul oilor (poporul lui Dumnezeu) prin Iesus, prin botezul în Numele Lui care te unește cu El (Romani 6:2-10; Coloseni 2:12; 1 Corinteni 12:12-13), ei intră prin ușa oilor.

Mai departe Iesus prezintă un fapt istoric despre liderii religioși dinaintea Lui: “Toţi câţi au venit înainte de Mine, sunt hoţi şi tâlhari”, toți acești lucrători falși, ca cărturarii, fariseii, saducheii, irodienii, etc. erau hoți și tâlhari nu păstori veritabili care doreau doar banii poporului și care au creat o religie formală.

Iesus continuă și spune: “Eu sunt uşa! Dacă cineva are să intre prin Mine, va fi salvat; şi va intra şi va ieşi şi va găsi păşune”. În contrast cu liderii religioși și lucrările lor false, cine intră prin Iesus găsește pășune, hrană pentru suflet, și va fi salvat. În schimb “Hoţul nu vine decât numai ca să fure, să înjunghie, şi să piardă”. Astfel liderii religioși nu au venit pentru hrănirea reală a turmei, ci numai să fure să înjunghie cu tradiții împovărătoare și să piardă sufletele de la calea lui Dumnezeu. Însă Iesus a venit pentru un alt scop: “Eu am venit ca ele să aibă viaţă, şi să aibă din belşug. Eu sunt păstorul cel bun! Păstorul cel bun depune sufletul Lui pentru oi”. Atât de mult iubește Iesus oile căci depune sufletul Lui pentru ele, și astfel le oferă: viață din belșug, căci El este Păstorul cel bun!

În contrast cu Păstorul cel bun, păstorul rău el este descris de Domnul astfel: “Cel plătit, şi nefiind păstor, oile căruia nu sunt ale lui; vede lupul venind, şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. Pentru că el este plătit, şi nu îi pasă de oi”. Acest păstor este plătit dar degeaba, oile nu sunt ale lui; ci ale Tatălui, și astfel când vine lupul păstorul acest nu se luptă pentru oi; ci, fuge, și astfel lupul adică Diavolul le răpește și le împrăștie. Păstorul rău nu servește din dragoste, el este plătit și de aceea nu îi pasă de oi, el servește formal pentru plată!

Nu la fel stau lucrurile cu Iesus care declară: “Eu sunt păsătorul cel bun; şi le cunosc pe ale Mele, şi ale Mele Mă cunosc pe Mine, după cum Mă cunoaşte Tatăl, iar Eu Îl cunosc pe Tatăl; şi depun sufletul Meu pentru oi”.

Între Iesus și oi există o relație puternică, El le cunoaște pe oi, dar și oile Îl cunosc pe El atât de bine după cum Iesus cunoaște pe Tatăl și Tatăl pe El. Ai tu iubite cititor o astfel de relație cu Fiul, o astfel de cunoștință despre Păstorul cel bun?

Iubirea Păstorului întrece iubirea omenească căci El depune sufletul pentru oi, pentru salvarea lor!

El spune mai departe: “Şi am alte oi, care nu sunt din staulul acesta, şi pe acelea trebuie să le aduc; şi vor auzi vocea Mea, şi se vor face o turmă, un păstor”.

Domnul Iesus mai precizează că mai are alte oi care nu sunt din staulul acesta (poporul Israel), și pe acelea dintre națiuni (adică noi) trebuie să le aducă în staulul Lui (corpul Lui) și acestea vor auzi vocea Lui și vor fi cu evreii credincioși o turmă și un Păstor (vezi și Efeseni 3:5-6).

Ca urmare a aduceri altor oi în staul, Iesus spune: “Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl Meu, pentru că Eu depun sufletul Meu, ca să îl iau iarăşi. Nici unu nu l-a luat de la Mine; ci, Eu îl depun de la Sinea Mea. Am autoritate să îl depun, şi am autoritate să îl iau iarăşi. Porunca acesta am primit-o de la Tatăl Meu”.

Domnul Iesus depune sufletul Lui prin cruce și pentru alte oi, El Îl depune de bună voie, dar prin credință Îl va primi iarăși, căci Tatăl Îl va învia a treia zi (Evrei 13:20; 1 Corinteni 15:3-4).

În concluzie la predica lui Iesus, avem un Păstor minunat care s-a sacrificat pentru noi, care ne hrănește și salvează, nu rămâne decât să Îl urmăm, să ascultăm de vocea Lui, și să nu urmăm străinii care sunt în zilele noastre mai mulți ca în vremea lui Iesus.