Condamnarea generației din vremea lui Iesus

 

Luca 11:29-32, SCC: “Iar mulţimile îngrămădindu-se, El a început a zice: generaţia aceasta, este o generaţie rea; caută un semn, şi semn nu îi va fi dat, decât semnul lui Iona profetul. Pentru că, după cum Iona a fost făcut un semn pentru cei din Ninive, aşa va fi şi Fiul Omului pentru generaţia aceasta. O regină de la miazăzi va fi ridicată, la judecată, cu bărbaţii generaţiei aceasta, şi îi va condamna; pentru că a venit de la marginile pământului să audă înţelepciunea lui Solomon. Şi iată! Mai mult decât Solomon este aici. Bărbaţi niniviteni se vor ridica, la judecată, cu generaţia aceasta, şi o vor condamna; pentru că ei s-au căit la predica lui Iona. Şi iată! Mai mult decât Iona este aici”.

 

Generația lui Iesus căuta un semn ca să creadă, unii din zilele noastre caută la fel, un semn, însă Iesus le-a dat un semn, și anume semnul cu profetul Iona care a fost înghițit de un pește timp de trei zile apoi a revenit pe mal (Iona 1:17), la fel Iesus va fi mort trei zile apoi va învia (1 Corinteni 15:1-4). Așa cum Iona a fost un semn pentru generația aceea, pentru oamenii din orașul Ninive, așa Fiul Omului este un semn pentru lume prin învierea Lui. Și cu toate că El a biruit moartea și locuința morților, oamenii tot nu cred în El în mod real!

De aceea așa cum generația din timpul lui Iesus va fi condamnată la judecată de regina de la miazăzi care a văzut înțelepciunea lui Solomon și de bărbații din Ninive care s-au căit la predica lui Iona, tot așa generația din prezent care nu crede în Fiul Omului va fi condamnată la judecată (Ioan 3:16-18).

Milioane de oameni mărturisesc că sunt creștini, că cred Biblia (astfel nu mai au nevoie de semne), însă faptele lor arată contrariu, că ei nu-L urmează pe Fiul lui Dumnezeu, că nu vor să asculte de Evanghelie, că pe ei nu îi interesează planul lui Dumnezeu, interesul lor în viață fiind altul, nu căința și întoarcerea la Dumnezeu și o viață trăită în ascultare de poruncile Tatălui ceresc!