Luca 6:37-38, SCC: Nu judecaţi, şi nicidecum nu aveţi să fiţi judecaţi; nu condamnaţi, şi nicidecum nu aveţi să fiţi condamnaţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi; daţi, şi vi se va da; o măsură bună, îndesată, clătinată, vărsându-se pe deasupra, vă vor da în sânul vostru. Deoarece, cu care măsură măsuraţi, vi se va măsura înapoi".

 

Învățătorul și Domnul Iesus ne învață cum să scăpăm de a fi judecați și condamnați de Dumnezeu, față de greșelile de gândire (judecată) și vorbire (judecată exprimată), El ne spune: “Nu judecaţi, şi nicidecum nu aveţi să fiţi judecaţi; nu condamnaţi, şi nicidecum nu aveţi să fiţi condamnaţi”.

Aici nu este vorba că o să scăpăm de judecata tuturoro faptelor noastre dacă nu judecăm; ci, o să scăpăm doar de judecata pentru obiceiul de a judeca și condamna, care uneori se manifestă prin vorbire de rău la adresa fraților și a semenilor noștri. Noi trebuie să iertăm, iar dacă iertăm vom fi iertați de Tatăl din cer, însă dacă condamnăm, uneori bârfim, îi vorbim de rău la alții și nu îi iertăm, nici noi nu vom fi iertați (Matei 6:14-15).

Da, nu putem să acceptăm o faptă rea, dar Iesus ne-a învățat să vorbim cu fratele nostru și să încercăm să îl câștigăm și ne-a dat o regulă ce să facem când un frate a păcătuit în Matei 18:15-17.

Creștinii sunt chemați să fie darnici, darnici în iertare și în alte domenii, Învățătorul ne învață: “daţi, şi vi se va da; o măsură bună, îndesată, clătinată, vărsându-se pe deasupra, vă vor da în sânul vostru”. De ce să dăm, deoarece așa imităm pe Dumnezeu și pe Iesus, dar și pentru că Dumnezeu ne va răsplăti deoarece ne va da “o măsură bună, îndesată, clătinată, vărsându-se pe deasupra”.

Domnul Iesus ca judecător rânduit de Dumnezeu (Ioan 5:22), este drept, judecă drept și practică dreptatea de aceea “cu care măsură măsuraţi, vi se va măsura înapoi”.

Nu rămâne decât să nu judecăm, să nu condamnăm, ci să discutăm cu cel care avem o problemă în dragoste, să iertăm, să fim darnici, căci “cu care măsură măsuraţi, vi se va măsura înapoi”.

Închipuiți-vă cum ar arăta lumea, dacă oamenii ar urma perceptele lui Iesus Christos!

Fie ca Dumnezeu să vă ajute pe voi să le urmați și să vă bucurați de speranța vieții veșnice și de răsplata pe care le-o va da Dumnezeu celor care ascultă de El.