Luca 4:16-22, SCC: “Şi a venit în Nazaret, unde a fost crescut, şi a intrat după obiceiul Lui în sinagogă; şi S-a ridicat să citească.  Şi I s-a dat o carte a profetului Isaia; şi deschizând cartea, a găsit locul unde era scris:  „Un Spirit al lui Iehova este peste Mine; pentru că M-a uns ca să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să predic captivilor eliberarea, şi orbilor să vadă iarăşi, să trimit în libertate pe cei apăsaţi,  să predic un an favorabil al lui Iehova”. Apoi, rulând cartea, şi redând-o servitorului, S-a aşezat; iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui.  Iar El a început să zică către ei: astăzi a fost împlinită Scriptura în urechile voastre.  Şi toţi mărturiseau pentru El; şi se mirau de cuvintele harului cele ieşite din gura Lui, şi ziceau: nu este Acesta un fiu al lui Iosif?”

 

Iesus predică în sinagogile din regiunea Galileea, așa cum precizează relatarea din Luca 4:14-15, SCC: “Apoi Iesus, în puterea Spiritului, S-a întors în Galileea; şi a ieşit o faimă despre El în tot ţinutul din jur; şi El îi învăţa în sinagogile lor, fiind glorificat de toţi”. Da El a ținut multe predici prin puterea Spiritului în diferite localități din Galileea, însă nu au fost consemnate în Scripturi, ele au fost minunate, deoarece efectul lor a fost: că Domnul Iesus a fost glorificat de toți! În cer o să le cunoaștem pe toate!

În Luca 4:16-22, ni se relatează cum a mers și în sinagoga din Nazaret, unde s-a ridicat în picioare în fața comunității strânse, și a citit din Isaia 61:1-2. Să vedem în continuare ceea ce a citit El:

“Un Spirit al lui Iehova este peste Mine; pentru că M-a uns ca să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să predic captivilor eliberarea, şi orbilor să vadă iarăşi, să trimit în libertate pe cei apăsaţi,  să predic un an favorabil al lui Iehova”.

Acest text citit, era de fapt o profeție despre El, despre lucrarea lui Mesiah, o profeție a profetului Isaia, așa cum a aplicat Iesus la lucrarea lui din acel timp: “astăzi a fost împlinită Scriptura în urechile voastre”.

Predica lui Iesus a continuat dar Evanghelistul nu ne spune predica dar ne spune efectul ei: “se mirau de cuvintele harului cele ieşite din gura Lui”.

Această lucrare profețită pe care Regele trimis de Dumnezeu o făcea pe pământ prin Spiritul lui Iehova era: să binevestească săracilor, adică să le predice: Evanghelia (vestea bună) a Regatului lui Dumnezeu, că Regatul este pe pământ manifestat prin Regele și prin lucrările divine, că Dumnezeu se îngrijește de săraci dându-le vestea bună că Regatul este o realitate spirituală. Apoi Regele Iesus a fost trimis să vindece pe cei cu inima zdrobită, pe cei întristați fie de jugul roman, de tradițiile fariseice împovărătoare, El a venit să vindece, să de-a speranță, să panseze, să traseze o cale a credinței prin care oamenii deprimați să fie restabiliți! Ca inima lor să aibă bucurie, speranță, credință!

Mesiah a mai fost trimis să predice captivilor eliberarea, celor care erau captivi: tradiției, fricii, demonilor, etc. Iesus a scos demonii, i-a eliberat pe oameni de frică, de prejudecăți, de tradiția care nu era de la Dumnezeu și i-a eliberat ca să poată servii lui Dumnezeu cu o conștiință bună fără a fi captivi!

Ungerea lui Iesus i-a dat putere ca să vindece orbi fizici, dar mai presus de atât, chiar celor orbi spirituali Domnul le-a dat vedere (Ioan 9:5,Ioan 1:39). Domnul Iesus le-a dat libertate celor apăsați, fie eliberându-i de demoni, fie de tradiții (Marcu 1:34; Ioan 8:31-32). Regele Iesus a fost trimis să predice un an favorabil a lui Iehova, adică o perioadă de grație în care oamenii se pot împăca cu Dumnezeu, El a predica favoarea nemeritată a lui Dumnezeu! Ilustrarea cu slavul nemilostiv unde Regele a iertat toată datoria prin bunătatea nemeritată (Matei 18:21-27), și parabola cu cămătarul care a iertat cei doi datornici prin bunătatea nemeritată (Luca 7:41-42), a ilustrat de fapt: bunătatea Tatălui ceresc față de oameni, astfel Iesus a predicat cu adevărat: “un an favorabil al lui Iehova”.

Iubite cititor trăim încă în: ‘anul favorabil a lui Iehova’, încă te poți împăca cu Dumnezeu prin bunătatea Lui și prin jertfa lui Christos, nu întârzia să vii la Dumnezeu prin Christos, căci va urma: “ziua răzbunării Dumnezeului nostru” (Isaia 61:2, GBV 2001). Astfel toți care nu se împacă cu Dumnezeu, despre ei se spune în 2 Tesaloniceni 1:8-10, SCC: “într-o flacără; dând răzbunare celor neştiindu-L pe Dumnezeu şi celor neascultând de Evanghelia Domnului nostru Iesus; care vor suferi pedeapsă o pieire eternă de la faţa Domnului şi de la gloria tăriei Lui; când are să vină ca să fie glorificat în sfinţii Lui, şi admirat, în ziua aceea, prin toţi cei crezând…”.

 

Cum să te împaci cu Dumnezeu, citește: Ești împăcat cu Dumnezeu?