Matei 7:7-11, SCC: “Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Pentru că oricine cerând, primeşte; şi cel căutând, găseşte; iar celui bătând, i se deschide. Sau cine dintre voi este omul, căruia fiul său îi va cere pâine, el îi va da piatră?  Sau de va cere şi peşte, îi va da şarpe?  Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri; cu atât mai mult Tatăl vostru Cel ce este în ceruri, va da daruri bune celor cerând de la El”.

 

Copiii lui Dumnezeu ar trebui să îndrăznească la Dumnezeu, asta ne învață Domnul Iesus în acest pasaj al predicii de pe Munte, ei nu trebuie să se lase; ci să continue să ceară la Tatăl lor din cer, pentru că este imposibil ca să cerem cu credință la Tatăl și El să nu ne de-a.

Iar perseveranța noastră va indica credința noastră într-un Tată bun.

Domnul și Învățătorul nostru ne învață un adevăr minunat: “Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Pentru că oricine cerând, primeşte; şi cel căutând, găseşte; iar celui bătând, i se deschide”. El expune o lege spirituală și anume că cine cere: i se va da; cine caută: va găsi; cine bate la ușa cerului: i se va deschide, ce fundament sigur pentru copiii lui Dumnezeu dacă ei sunt perseverenți!

Iar Iesus explică motivul pentru care copiii lui Dumnezeu: primesc, și anume: “cine dintre voi este omul, căruia fiul său îi va cere pâine, el îi va da piatră?  Sau de va cere şi peşte, îi va da şarpe?  Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri; cu atât mai mult Tatăl vostru Cel ce este în ceruri, va da daruri bune celor cerând de la El”.

Motivul este bunătatea lui Dumnezeu!

Dacă la părinții umani, fiii îi fac o cerere să îi de-a o pâine, sau un pește, nu le va da daruri contrafăcute, false, fără valoare respectiv: piatră sau șarpe, ci ceea ce cer, în mod similar Tatăl din cer va da daruri bune copiilor Lui.

Cei care sunt cu adevărat copiii ai lui Dumnezeu, născuți și înfiați de El (1 Ioan 3:9-10; Galateni 4:6-7), în care este Spiritul Fiului, ei pot cere daruri bune de la Tatăl lor din cer, fie daruri spirituale, daruri ale Spiritului Sfânt, fie daruri de natură materială, cum sunt alimente, haine, sau alte lucruri necesare. Dar important este ca ei să continue să ceară până când primesc, să persevereze, fără să se îndoiască de bunătatea Tatălui.

Este imposibil ca noi să fim copii de Dumnezeu și să cerem “daruri bune”, și să nu primim.

Deci este important ca noi să cerem, căutăm și să batem, și vom primi, vom găsi, și ni se va deschide!