Matei 7:6, SCC: “Să nu daţi ceea ce este sfânt câinilor, nici nu aruncaţi perlele voastre înaintea porcilor; ca nu cumva să le calce în picioarele lor, şi întorcându-se, să vă sfâşie”.

 

Creștinii au lucruri de preț: Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, sfaturi practice, Cuvinte vii, etc. ele sunt comparate de Domnul Iesus cu perlele care sunt de preț, și cu ceea ce este sfânt, pentru că tot ceea ce vine de la Dumnezeu este sfânt.

Din păcate, în lumea aceasta sunt oameni care nu prețuiesc comorile spirituale, care nu văd în Cuvintele lui Dumnezeu: perle de mare preț, care disprețuiesc ceea ce este sfânt și valoros, de aceea creștinii trebuie să aibă discernământ, pentru a deosebi oamenii asemănători oilor, de oameni care sunt ca câinii sau porcii, care nu pot prețui ceea ce este sfânt și prețios și care disprețuiesc învățătura sănătoasă!

Iar de aceștia trebuie să ne depărtăm și să nu le oferim ceea ce este sfânt, și nici să nu dăm perlele noastre ca să nu le calce în picioare, ba mai mult să se întoarcă asupra noastră și să ne sfâșie cu cuvinte jignitoare.

Domnul Iesus i-a instruit pe apostoli și prin extensie și pe noi, ca să căutăm oamenii vrednici, când a spus în Matei 10:11, SCC: “Iar în care cetate sau sat aveţi să intraţi, cercetaţi cine este vrednic în el; şi acolo rămâneţi până aveţi să ieşiţi”. Omul vrednic prețuiește învățătura sănătoasă potrivită cu evlavia, și o va aplica în viața lui cu bucuria Spiritului Sfânt, ascultând de Scripturi și va crește cu creșterea lui Dumnezeu.

Fie ca să căutăm pe oamenii sinceri, vrednici, și să evităm să dăm ceea ce este sfânt câinilor și perlele noastre porcilor.

Iubite cititor, în lumina acestei Scripturi, verifică-te ceea ce ești, primești tu cu bucurie Cuvântul și îl împlinești în viața ta, sau îl disprețuiești?