Matei 6:19-34, SCC: “Nu vă strângeţi comori pe pământ; unde le strică molie şi rugină, şi unde hoţii le sapă şi fură. Strângeţi-vă însă comori în cer; unde nu le strică nici molie nici rugină, şi unde nu le sapă hoţii nici nu fură! Pentru că unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta. Lampa corpului este ochiul. Dacă deci ochiul tău are să fie limpede, întreg corpul tău va fi luminos.  Dar, dacă ochiul tău are să fie rău, întreg corpul tău va fi întunecos. Deci, dacă lumina cea din tine este întuneric, cât de mult este întunericul! Nici unul nu poate servi la doi domni; pentru că sau va urî pe unul, şi va iubi pe celălalt, sau se va ţine de unu, şi va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi servi lui Dumnezeu, şi lui Mamona.  De aceea vă zic: „nu vă îngrijoraţi pentru sufletul vostru, ce să mâncaţi sau ce să beţi; nici pentru corpul vostru, ce să îmbrăcaţi. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana, şi corpul decât veşmântul?”  Uitaţi-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în depozite; şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi mult mai de preţ decât ele?  Dar cine dintre voi; îngrijorându-se, poate adăuga un cot la satura lui?  Şi pentru veşmânt, de ce vă îngrijoraţi? Observaţi crinii câmpului cum cresc! Nu se ostenesc nici nu torc;  vă spun însă, că nici Solomon, în toată gloria lui, nu a fost îmbrăcat ca unu dintre aceştia.  Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu, iarba câmpului, care astăzi fiind şi mâine fiind aruncată în cuptor; oare nu cu mult mai mult pe voi, puţini credincioşi?  Deci, să nu fiţi îngrijoraţi, zicând: „ce o să mâncăm? Sau: ce o să bem? Sau: cu ce o să ne îmbrăcăm?”   Pentru că naţiunile caută toate acestea; pentru că Tatăl vostru Cel ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea. Căutaţi dar întâi Regatul şi dreptatea Lui, şi toate acestea vi se vor adăuga. Deci, nu fiţi îngrijoraţi pentru mâine, pentru că mâine va fi îngrijorată de ea. Ajunge zilei răutatea ei”.

 

Domnul Iesus continuă predica cu acest îndemn: “Nu vă strângeţi comori pe pământ; unde le strică molia şi rugină, şi unde hoţii le sapă şi fură. Strângeţi-vă însă comori în cer; unde nu le strică nici molie nici rugină, şi unde nu le sapă hoţii nici nu fură! Pentru că unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta”.  Scopul vieții noastre nu trebuie să fie să strângem comori, de ce, deoarece pe pământ toate sunt trecătoare, și se strică, aici există hoți care le fură, și de aceea mai bine să strângem comori în cer “unde nu le strică nici molie nici rugină, şi unde nu le sapă hoţii nici nu fură!” Mai presus de toate acolo “unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta”, adică inima noastră este absorbită de comoara noastră, preocupată, frământată, dacă comoara noastră este spirituală în cer, atunci inima noastră va fi în cer lipsită de griji și frământări, liberă să-L iubească pe Dumnezeu mai presus de orice! În cazul în care comoara noastră va fi materială, inima noastră va iubi cele materiale și vom sacrifica spiritualul pentru material și atunci vom trece împreună cu comoara noastră perisabilă.

Mai departe Domnului Iesus mai dă un motiv pentru a ne strânge comori în cer: “Lampa corpului este ochiul. Dacă deci ochiul tău are să fie limpede, întreg corpul tău va fi luminos.  Dar, dacă ochiul tău are să fie rău, întreg corpul tău va fi întunecos. Deci, dacă lumina cea din tine este întuneric, cât de mult este întunericul!”  El ne învață că lampa care luminează ființa noastră este ochiul, dacă ochiul nostru va fi limpede, concentrat într-un singur loc: la cer, întreg corpul va fi luminos, însă dacă ochiul este rău, împărțit și la cer și la comorile pământești, atunci vom fi întunecoși, și dacă și creștinii sunt întunecoși cât de mult este întunericul pe planeta pământ!

Având un ochi împărțit ajungem să servim la doi stăpâni, despre care Domnul avertizează: “Nici unul nu poate servi la doi domni; pentru că sau va urî pe unul, şi va iubi pe celălalt, sau se va ţine de unu, şi va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi servi lui Dumnezeu, şi lui Mamona”.  

Creștinii nu pot servi la doi domni, ei servesc fie la Dumnezeu, fie dumnezeului bogățiilor: Mamona, Iehova Dumnezeu urăște o inimă împărțită.

În continuare El ne învață: “De aceea vă zic: „nu vă îngrijoraţi pentru sufletul vostru, ce să mâncaţi sau ce să beţi; nici pentru corpul vostru, ce să îmbrăcaţi. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana, şi corpul decât veşmântul?”  Uitaţi-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în depozite; şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi mult mai de preţ decât ele?  Dar cine dintre voi; îngrijorându-se, poate adăuga un cot la satura lui?  Şi pentru veşmânt, de ce vă îngrijoraţi? Observaţi crinii câmpului cum cresc! Nu se ostenesc nici nu torc;  vă spun însă, că nici Solomon, în toată gloria lui, nu a fost îmbrăcat ca unu dintre aceştia.  Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu, iarba câmpului, care astăzi fiind şi mâine fiind aruncată în cuptor; oare nu cu mult mai mult pe voi, puţini credincioşi?  Deci, să nu fiţi îngrijoraţi, zicând: „ce o să mâncăm? Sau: ce o să bem? Sau: cu ce o să ne îmbrăcăm?”   Pentru că naţiunile caută toate acestea; pentru că Tatăl vostru Cel ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea”. Învățătorul Iesus ne spune să nu ne îngrijorăm, căci sufletul adică ființa noastră este mai mult decât hrana sau îmbrăcămintea, și ne îndeamnă să ne uităm la păsările cerului de care Dumnezeu se îngrijește, și la fel se va îngriji de noi, la fel să privim la crinii de pe câmp ce frumoși sunt îmbrăcați de Tatăl, la fel să avem încredere că și pe noi Dumnezeu nu ne va lăsa în ce privește îmbrăcămintea, astfel “să nu fiţi îngrijoraţi, zicând: „ce o să mâncăm? Sau: ce o să bem? Sau: cu ce o să ne îmbrăcăm?”   Pentru că naţiunile caută toate acestea; pentru că Tatăl vostru Cel ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea”. Dumnezeu cunoaște și nevoile noastre materiale, de aceea ne încurajează în continuare: “Căutaţi dar întâi Regatul şi dreptatea Lui, şi toate acestea vi se vor adăuga”. Noi în primul rând trebuie să căutăm Regatul lui Dumnezeu, și dreptatea divină ce înseamnă aceasta?

Regatul lui Dumnezeu aici are sensul de domnia Lui manifestată pe pământ prin adunare (Coloseni 1:13), a căuta Regatul înseamnă a pune pe primul lor în viața noastră lucrurile spirituale care duc la lărgirea Regatului pe pământ, ca: predicarea Evangheliei, facerea de discipoli, și modul de viață trăit în dreptate, și atunci celelalte lucruri, cele materiale ni se vor adăuga.

Atunci când vom trăi prin credință căutând Regatul nu ne vom mai îngrijora de fapt în final Iesus spune: “Deci, nu fiţi îngrijoraţi pentru mâine, pentru că mâine va fi îngrijorată de ea. Ajunge zilei răutatea ei”. Nu trebuie să ne îngrijorăm pentru mâine, căci mâine va fi îngrijorată de ea, adică lucrurile de mâine le facem mâine, nu trebuie să ne frământăm de azi, ajunge zilei răutatea ei, greutățile ei, nu mai trebuie să aducem greutățile de mâine în ziua de azi!

Nu rămâne decât să ascultăm de Învățătorul Iesus și vom trăi o viață fără îngrijorare, cu un Dumnezeu care se îngrijește de noi, dacă pe primul plan este Regatul și dreptatea Lui!