Tipărire

La puțin timp după botezul Său în râul Iordan, Domnul Iesus se suie pe un munte și îi învață pe discipoli și pe evreii care îl urmează. El își începe predica de pe munte cu învățătura despre cum să fi fericit! Iar aceste sfaturi pentru fericire diferă de sfaturile consilierilor, psihologilor, deoarece El ne duce la o fericire care nu atârnă doar de circumstanțe bune, dar atârnă de relația omului cu Dumnezeu.

Rețeta fericirii Învățătorului și Domnului nostru este în Matei 5:3-12, SCC:

„Fericiţi sunt cei săraci cu spiritul, pentru că al lor este Regatul cerurilor. Fericiţi sunt cei plângând, pentru că ei vor fi mângâiaţi. Fericiţi sunt cei blânzi, pentru că ei vor moştenii pământul. Fericiţi sunt cei flămânziţi şi însetaţi după dreptate, pentru că ei vor fi săturaţi. Fericiţi sunt cei miloşi, pentru că ei vor fi miluiţi. Fericiţi sunt cei curaţi cu inima, pentru că ei vor vedea pe Dumnezeu.  Fericiţi sunt cei făcători de pace, pentru că ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu. Fericiţi sunt cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că al lor este Regatul cerurilor.  Fericiţi sunteţi când au să vă defăimeze, şi au să vă persecute; şi minţind, au să zică orice rău împotriva voastră, din cauza Mea. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că plata voastră este multă în ceruri; fiindcă aşa au persecutat pe profeţii cei dinaintea voastră”.

Să analizăm cum să fim fericiți punct cu punct:

„Fericiţi sunt cei săraci cu spiritul, pentru că al lor este Regatul cerurilor”. Credincioșii care sunt săraci cu spiritul sunt fericiți, cum vine acesta? Credincioșii care își dau seama că sunt săraci spirituali și că au nevoie să se îmbogățească, să crească spiritual sunt fericiți și a lor este Regatul cerurilor, ei nu spun ca îngerul adunării din Laodiceea: „sunt bogat şi m-am îmbogăţit şi nu am nevoie de nimic, şi nu şti că tu eşti cel nenorocit şi vrednic de milă, şi sărac, şi orb, şi gol” (Apocalipsa 3:17, SCC). Dimportivă ei adună comori spirituale, ei sunt conștienți de nevoile lor spirituale; ci, ei cumpără aur curățit în foc (cunoștiința) ca să se îmbogățească (comp Apocalipsa 3:18 cu Psalm 19:8-10).

Regatul lui Dumnezeu este al celora care nu se mulțumesc cu ceea ce au spiritual; ci, doresc mai mult, el nu este a celor care îngraopă talantul care se plafonează; ci, al celor însetați și care doresc mai mult!

Să vedem mai departe o altă învățătură a fericirii: „Fericiţi sunt cei plângând, pentru că ei vor fi mângâiaţi”. Biblia nu ne interzice să plângem când suntem necăjiți, nedreptățiți, întristați, însă este ferice de cei care au inimă și plâng datorită nelegiuirilor, datorită nedreptății, pentru că ei vor fi mângâiați, acestea nu vor fi eterne. Dumnezeu nu permite la nesfârșit răul! Creștinii au speranță, au o credință într-un Dumnezeu care se implică în problemele omenirii astfel ei știu că Dumnezeu are și pregătită mângâierea după ce trece necazul! Este cert că cei plângând din cauza dreptății vor fi mângâiați!

Să vedem un alt punct: „Fericiţi sunt cei blânzi, pentru că ei vor moştenii pământul”.

Creștinii au speranța Regatului cerurilor (Matei 5:3), însă ei în prezent ca oameni dacă sunt blânzi ei moștenesc pământul, în ce sens? În sensul că ei domnesc încă de la convertire împreună cu Christos (Apocalipsa 1:5-6), ei moștenesc pământul pentru că sunt liberi și domnesc (Romani 5:17) nu sunt sclavi ai păcatului. În schimb cei răi, Oamenii sângelui şi ai vicleniei nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor” (Psalm 55:23, SCC), pe când cei ascultători trăiesc mult (comp. cu Efeseni 6:1-3).

Matei 5:5, este similar cu Proverbe 2:21-22, SCC: Pentru că cei drepţi vor locui în ţară şi cei integri vor rămâne în ea; dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară şi cei necredincioşi vor fi dezrădăcinaţi din ea”. Cei blânzi moștenesc pământul și de aceea sunt fericiți, pe când cei răi sunt sclavii celui rău, ei nu sunt cu adevărat moștenitori (comp. cu Romani 6:16).

Să mergem mai departe: Fericiţi sunt cei flămânziţi şi însetaţi după dreptate, pentru că ei vor fi săturaţi”. Dumnezeu nu lasă ca cei ce flămânzesc și însetează după dreptate să nu le fi satisfăcută dreptatea! Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății, și El face dreptate și judecată (Psalm 103:6), de aceea sunt fericiți cei flămânziţi şi însetaţi după dreptate în speranța că li se va face dreptate, și vor fi săturați de dreptatea divină care va fi pe deplin justă.

Să analizăm o altă fericire: Fericiţi sunt cei miloşi, pentru că ei vor fi miluiţi”. Fericiți sunt cei miloși, deorece 1) este mai ferice să dai decât să primești (Fapte 20:35); 2) cei miloși vor fi miluiți atât în viața aceasta cât și la judecată deoarece cu măsura cu care măsurăm vom fi măsurați (Matei 7:2), în plus: pentru că judecata va fi fără milă pentru cel nefăcând milă. Mila se laudă împotriva judecăţii”. Cei miloși vor fi milostiviți, pe când cei fără milă, așa va fi și judecata lor, fără milă!

Să vedem în continuare o altă fericire: Fericiţi sunt cei curaţi cu inima, pentru că ei vor vedea pe Dumnezeu”. Atunci când ai inima curată Îl vezi pe Dumnezeu în sensul că vezi lucrarea Lui, intervențiile Lui, vezi mâna Lui și astfel Îl vezi pe Dumnezeu (3Ioan 1:11). Cei cu inima curată ajung să Îl vadă în sensul de a-L cunoaște așa ca și Iov care la finalul încercării L-a cunoscut pe Dumnezeu mult mai profund și a spus: Auzisem de Tine, cu auzul urechii, dar acum ochiul meu Te vede (Iov 42:5). Aceștia sunt fericiți pentru ajung să-L cunoască pe Dumnezeu și să-i vadă lucrarea!

Să analizăm o altă fericire: Fericiţi sunt cei făcători de pace, pentru că ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu”. Atunci când e pace e bine, de aceia sunt fericiți făcătorii de pace, ei sunt recunoscuți ca fii ai lui Dumnezeu, de aceea să facem pace ca să fim fericiți.

Iar în final ultimele fericiri: Fericiţi sunt cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că al lor este Regatul cerurilor.  Fericiţi sunteţi când au să vă defăimeze, şi au să vă persecute; şi minţind, au să zică orice rău împotriva voastră, din cauza Mea. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că plata voastră este multă în ceruri; fiindcă aşa au persecutat pe profeţii cei dinaintea voastră”.

Atunci când suntem persecutați, defăimați trebuie să ne gândim la plata din ceruri și la faptul că nu suntem singuri și alții au fost persecutați și au privit la speranța pusă înainte la Regatul lui Dumnezeu, și atunci vom fi fericiți și ne vom bucura chiar în suferință de plata pe care o dă Dumnezeu celor persecutați, căci plata voastră este multă în ceruri”.