Tipărire

În primul rând, să vedem potrivit Bibliei cine este: Iesus Christos?

Conform Bibliei, Iesus Christos este unicul Fiu al lui Dumnezeu (Matei 16:16; Ioan 3:16-18); singura cale spre Dumnezeu, și de obţinere a vieţii veşnice (Ioan 14:6).

El este Domnul şi Salvatorul nostru care a murit pentru păcatele noastre (Fapte 4:12; Fapte 5:31), este Regele şi Stăpânul nostru rânduit de Tatăl (Matei 15:34; Luca 13:25). El este singurul Mijlocitor prin care ne putem apropia de Tatăl, care pledează pentru noi în funcţia de Mare Preot (1Timotei 2:5; Evrei 4:14-15).

El mai este unsul lui Iehova (Matei 16:16; Daniel 9:25), astfel El a primit autoritatea de a judeca şi de a învia morţii (Ioan 5:21-23; Fapte 10:42). El este Capul adunării (Efeseni 1:22).

Prin urmare, Iesus trebuie onorat şi glorificat ca Domn (Ioan 5:23; Fapte 19:17; 2Petru 3:18; Apocalipsa 5:12), iar Tatăl ceresc ca Dumnezeu (Filipeni 2:10-11).

Conform Bibliei, Dumnezeu Tatăl este mai mare ca Domnul Iesus (Ioan 14:28), este Capul Lui și Dumnezeul Lui (1Corinteni 11:3; Apocalipsa 3:12). La rândul Lui: Domnul Iesus, este mai mare ca Spiritul Sfânt!

Deoarece Spiritul Sfânt a fost născut „din Dumnezeu (1Corinteni 2:12, SCC), dar prin Fiul. După nașterea Sa ca sâmânță din Tatăl prin Fiul, a fost apoi creat și crescut la o formă de Ființă asemănătoare Fiului (comp. cu Ioan 14:16). Deci Spiritul este mai mic ca Fiul căci El a fost creat prin Fiul, căci toate au fost create prin (greceşte: dia = prin) Fiul - Ioan 1:1-3; Coloseni 1:16-17; Evrei 1:2). Spiritul Sfânt a venit în existenţă, imediat după naşterea Fiului din Tatăl, căci nu putea „Spiritul Fiului”, să existe înainte de Fiul (Galateni 4:6 SCC).

Și fiind născut prin Iesus, a moștenit din calitățile Lui, însă Domnul Iesus este mai mare ca El deoarece 1) prin El a fost creat și 2) pentru El (cu scopul ca Spiritul să-I servească) și 3) toate se mențin în viață prin Fiul (Coloseni 1:15-18). 4) După înălțarea lui Iesus la cer, conform contextului și a textului din Ioan 16:13-15, Spiritului i-au fost date din ce este al” Fiului, adică o parte din serviciile Fiului de pe pământ în comunicare Cuvântului, pentru a ajuta creștinii, dar nu toate pe care le avea Fiul de la Tatăl (Ioan 16:13-15).

Vedem că Domnul Iesus este mai mare ca Fiul deorece Spiritul Sfânt Îl glorifică pe Domnul Iesus (Ioan 16:14), Spiritul nu ne comunică decât ceea ce aude la Fiul (Ioan 16:13), Spiritul este trimis în lucrare de către Tatăl sau Fiul, ceea ce indică superioritatea lor față de Spiritul (Ioan 14:26; Ioan 15:26).

Spiritul Sfânt nu este numit nicăieri în Biblie: Dumnezeu sau Domn, de fapt, nu există în Biblie rugăciuni la Spiritul, ci doar prin Spiritul Sfânt care este mijlocitor între oameni și Christos (1Corinteni 12:3).

Apoi, Spiritul Sfânt este numit: Spiritul Tatălui (Matei 10:20), şi Spiritul Fiului (Galateni 4:6), deoarece provine din amândoi, din Tatăl indirect şi din Fiul direct (1Corinteni 2:12; Geneza 1:2; Ioan 1:2), deci este proprietatea lor, deoarece ei l-au adus în existență!

Toate aceste dovezi sunt suficiente pentru cineva sincer să înțeleagă: 1) Domnul Iesus Christos este mai mare ca Spiritul Sfânt; 2) Este greșit să ne închinăm Spiritului; 3) Prin Spiritul Îl glorificăm pe Iesus ca Domn. Iar prin Fiul și Spiritul pe Tatăl ceresc ca Dumnezeu (Efeseni 2:18; Efeseni 6:18).