Suntem îndemnaţi de trinitarieni și modaliști să facem unele comparaţii între versete din V.T. care vorbesc despre Iehova Dumnezeu, şi cele din N.T. care vorbesc despre Isus Cristos, şi din compararea lor să tragem concluzia că de fapt Isus este Iehova.

Comparaţi: Isaia 40:3  cu  Ioan 1:23 şi Ioan 3:28.

Din această comparaţie, rezultă că Cristos este Iehova, deoarece Ioan a pregătit calea lui Iehova. Am explicat în cap. 2, din cartea "Este Dumnezeul Bibliei o trinitate de persoane ?", că Isus este manifestarea lui Iehova, dar dacă susţinem prin această comparaţie că Isus este însuşi Iehova, atunci mergând pe acest raţionament, şi îngerii sunt Iehova (Exod 3:2-4; Judecatori 13:3-23), şi atunci avem o mulţime de persoane ca Iehova! Însă Iehova este Unul (Deuteronom 6:4), dar El se manifestă prin mai mulţi, şi chiar prin Fiul Său.

Comparaţi: Isaia 6:1-5 cu Ioan 12:37-41.

În timp ce Isaia vorbeşte de Iehova al oştirilor, apostolul Ioan explică că de fapt Acela pe care L-a văzut Isaia în viziune, a fost Isus. Situaţia este similară cu comparaţia anterioară, aş mai adăuga doar că dacă citim cu atenţie: Isaia 6:1-13, vedem cum o persoană stă pe tron, şi serafimii în jurul Lui. Da, e vorba de persoana Fiului, şi El este prezentat aici ca fiind Iehova al oştirilor. Şi chiar dacă Isaia nu-l vede pe Tatăl, conform cu descrierea din Ioan 12:37-41, însă Domnul Isus care vorbea cu Isaia, în calitate de: Iehova oştirilor; face referire la persoana lui Dumnezeu Tatăl, când spune în v.8,12:  „Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?…până ce DOMNUL (Iehova SS 1874) va îndepărta pe oameni…” Astfel Domnul, adică Isus, prezentat ca Iehova al oştirilor, întreabă: „cine va merge pentru Noi? Astfel el întreabă în Numele a două persoane, când spune: „Noi”, iar în v.12, arată că Domnul (Isus) spune: „până ce DOMNUL (Iehova SS 1874) va îndepărta pe oameni…” Făcând astfel referire aici Iehova (Isus) la celălalt Iehova (Tatăl) care va îndepărta pe oameni şi vor rămâne cetăţile Israelului fără oameni, adică duşi în exilul babilonian.

O situaţie similară o găsim în Geneza 19:24, unde apare din nou, doi Iehova, unul: îngerul, şi cel din cer: Iehova (Dumnezeu Tatăl). Tot la fel vezi Zaharia 3:1-2. Astfel uneori, un înger este ca Iehova, sau în cazul Isaia 6, referitor la Fiul; deoarece ei lucrează în Numele lui Iehova (Ioan 10:25), cu autoritatea, măreţia şi cu puterea lui Iehova (Mica 5:4), ei fiind manifestarea lui Iehova, chiar dacă sunt persoane distincte de Iehova.

Vezi și articolul: Este Iehova cumva Isus?