Ioan 3:36, SCC: Cel crezând în Fiul, are viaţă eternă; însă cel neascultând de Fiul, nu va vedea viaţă; ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

Ioan 5:24, SCC: Adevărat! Adevărat vă zic: cel auzind cuvântul Meu, şi crezând Celui trimiţându-Mă, are viaţă eternă, şi nu vine la judecată; ci, a trecut din moarte la viaţă.

Ioan 6:47, SCC:  Adevărat! Adevărat vă zic: Cel crezând, are viaţă eternă.

 

Ce înseamnă că omul cel crezând are viață veșnică? Însemnă aceasta că doar credința fără căință, fără mărturisirea cu gura, fără botez primește viața eternă? NU! Viața eternă sau veșnică este în Fiul (1 Ioan 5:11), numai cel având  pe Fiul are viaţa; cel neavând pe Fiul, nu are viaţa. Noi ne îmbrăcăm cu Cristos la botez (Galateni 3:27), intrăm în El la botez, și El în noi (Romani 6:3; Ioan 15:4).

 

Atunci la ce se referă Fiul când spune aceste cuvinte din Evanghelia după Ioan?

Domnul Isus spune acest cuvinte că cel crezând are viața eternă, deorece cine crede în El, cu siguranță vă mărturisi aceasta cu gura (Romani 10:9-10), și se va boteza (Faptele Apostolilor 8:12-13; Coloseni 2:12).

O credință autentică nu rămâne o credință nemărturisită (2 Corinteni 4:13), sau o credință moartă fără fapte bune (Iacob 2:20).

Cineva care a crezut cu adevărat, el înainte s-a căit de păcate, căința apare înainte de credință (Faptele Apostolilor 20:20-21; Evrei 6:1). Acel om  care a crezut din inimă se va lepăda de sine însuși, va lua crucea și-L va urma pe Domnul (Matei 16:24). Ba mai mult, va mărturisi cu gura credința lui și se va boteza (Faptele Apostolilor 22:16). Doar în botez omul va primi viața eternă care este Cristos, în care cel botezat va intra, fiind scufundat în persoana lui Cristos (Romani 6:3).