Întrebare: ce însemnă a fi dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii?

Răspuns: Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 5:4-5, SCC: “strângându-vă împreună în Numele Domnului Iesus, voi şi spiritul meu, împreună cu puterea Domnului nostru Iesus; ca să daţi pe cel ca acesta lui Satan, pentru distrugerea cărnii, ca spiritul lui să fie salvat în ziua Domnului”.

Acel curvar din orașul Corint (1 Corinteni 5:1-2), este dat lui satan, căci a ieșit din Cristos, de sub domnia Lui prin neascultare, și astfel el a fost dat celui rău, fiind exclus din adunarea creștină, din corpul lui Cristos.

Efectul stăpânirii celui rău asupra lui, a fost că carnea acestui om, trupul lui a fost chinuit!

Cum este chinuit trupul curvarului? Prin boală (2Samuel cap. 11; Psalmi 51:8), sau prin moartea copilului sau copiilor (Apocalipsa 2:23), indiferent că se căiește (2 Samuel 12:13-17) sau nu se căiește (Apocalipsa 2:21-22). Dar este bine ca omul să se căiască grabnic, atunci și pedeapsa va fi scurtată și va fi eliberat de apăsare (Psalmi 32:1-6).

De ce este chinuit curvarul? Deoarece a curvit, și acest păcat este unul împotriva corpului său (1 Corinteni 6:18).

Pedepsirea este cu scopul: 1. pedepsirii păcatului; 2. trezirii spirituale; ca acel curvar să se căiască şi astfel în final spiritul lui să fie salvat în ziua Domnului, scăpat de pedeapsa veșnică.

Astfel curvarul nu ajunge în cer, căci el este salvat doar în ziua Domnului, el murind ar fi ajuns în iad unde ar fi chinuit până în ziua Domnului.

Însă deorece el s-a căit (2 Corinteni 2:5-11), el și-a ușurat situația, și astfel dacă s-a păstrat curat până la sfârșitul vieții, nu va mai fi chinui în iad; ci, va ajunge într-un loc bun din locuința morților ca și tâlharul pocăit (Luca 23:43; Luca 16:22).