Romani 15:1-3, SCC: Iar noi cei puternici suntem datori să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi. Fiecare dintre noi să placă aproapelui spre bine, pentru zidire. Pentru că şi Christos, nu Şi-a plăcut Lui; ci, după cum a fost scris: Ocările celor ocărându-Te pe Tine, au căzut peste Mine”.

 

Apostolul Pavel în acest pasaj ne îndeamnă la o dragoste îngăduitoare, arătând datoria noastră față de frați și surorile noastre care au slăbiciuni și sunt neputincioși! Dragostea simte cu persoana neputincioasă, și ce face ea? Ea poartă slăbiciunile celor neputincioși!

Ce înseamnă a purta slăbiciunile celor neputincioși?

Apostolul națiunilor explică în continuare: Fiecare dintre noi să placă aproapelui spre bine, pentru zidire”. De ce? Pentru că şi Christos, nu Şi-a plăcut Lui; ci, după cum a fost scris: Ocările celor ocărându-Te pe Tine, au căzut peste Mine”.

Cum putem să plăcem aproapelui spre zidire, și să nu ne plăcem nouă înșine?

În context, căci Romani cap.15, face parte din contextul din Romani 14, fiindcă scrisoarea originală nu era împărțită pe capitole, este vorba de libertatea conștiinței, în a mânca carne sau verdețuri (Romani 14:1-2), în a posti sau mânca (Romani 14:3), în a ține sau nu postul din ziua ispășirii pe care anumiți evrei creștini îl țineau (Romani 14:6). Iar concluzia lui Pavel este ca noi să nu-i poticnim pe cei slabi (Romani 14:13,Romani 1:15,Romani 1:21). Astfel purtarea slăbiciunilor celor neputincioși însemnă a suferi, a tolera, a îngădui slăbiciunile lor, ciudățeniile lor, încredințările lor, să dorim să plăcem aproapelui pentru zidire. Atunci când suntem îngăduitori cu cei slabi, devenim plăcuți lor, că nu-i criticăm sau nu le judecăm încredințările spirituale. Christos nu și-a plăcut lui însuși, trăind o viață fără durere ca om perfect, ci El a ales calea suferințelor, crucea pentru noi și așa s-a făcut plăcut nouă. Iar ocările lui Satan și a demonilor săi la adresa lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii, a căzut peste Christos, și El a dus ocările la cruce, dar El a biruit, și l-a făcut de rușine pe Satan, Acuzatorul!

Să imităm exemplul lui Christos și să plăcem aproapelui trecând peste lucruri care nu sunt importante, și discutând cu ei: Evanghelia și lucrurile importante ce pot duce la salvarea lor.