Întrebare: De la ce vârstă au fost numărați leviții în 1Cronici cap.23?

 

Răspuns: conform cu 1 Cronici 23:3, GBV 2001: “Şi leviţii au fost număraţi de la vârsta de treizeci de ani în sus: şi numărul lor era, după capetele lor, bărbat după bărbat, treizeci şi opt de mii”. Deci au fost numărați treizeci și opt de mii de leviți de la treizeci de ani în sus, așa cum era scris în lege despre vârsta leviților în Numeri 4:46-47 GBV 2001: “Toţi cei număraţi, pe care i-au numărat Moise şi Aaron şi căpeteniile lui Israel, dintre leviţi, după familiile lor şi după casele părinţilor lor, de la vârsta de treizeci de ani în sus, până la vârsta de cincizeci de ani, toţi cei care au venit să slujească în lucrarea de slujire şi în lucrarea de purtare a poverilor, la cortul întâlnirii” (vezi și Numeri 4:3).

Însă în timpul lui David s-a îngăduit ca să existe leviți de la vârsta de douăzeci de ani, astfel după numărarea celor treizeci și opt de mii ce erau leviți de la treizeci de ani în sus, s-a făcut numărătoarea tuturor de la douăzeci de ani în sus conform cu 1 Cronici 23:24-27, GBV 2001: “Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti, capii părinteşti, aşa cum au fost număraţi, după numărul numelor, după capetele lor, care făceau lucrarea pentru slujba casei Domnului, de la vârsta de douăzeci de ani în sus…Pentru că după cuvintele din urmă ale lui David a fost această numărare a fiilor lui Levi, de la vârsta de douăzeci de ani în sus”. 1 Cronici 23:24,1 Cronici 1:27, sunt concluzia lucrării de numărare arătând nu începutul numărarii; ci, finalul numărării după porunca lui David, astfel Biblia nu se contrazice, dacă v.3 indică lucrarea inițială de numărare, v.24,27, indică lucrarea finală de numărare.

Fie ca și noi să fim ca leviții, servind lui Iehova după rânduiala lui Christos pentru gloria lui Dumnezeu prin Domnul Iesus Christos, așa cum spune apostolul Petru în 1 Petru 4:11, SCC: Dacă vorbeşte cineva, să fie ca nişte cuvinte ale lui Dumnezeu; dacă serveşte cineva, să fie ca din tăria pe care o dă Dumnezeu; pentru ca în toate să fie glorificat Dumnezeu prin Iesus Christos; pentru care sunt gloria şi puterea în epocile epocilor. Amen”.