Întrebare: Care este ora încercării din Apocalipsa 3:10?

 

Răspuns: Domnul Iesus îi promite îngerului (apostolului) adunării din Filadelfia următoarele în Apocalipsa 3:10, SCC: „Pentru că ai respectat cuvântul răbdării Mele, şi Eu te voi păzi de ora încercării; cea urmând să vină peste pământul întreg, ca să încerce pe cei locuind pe pământ”.

Adunarea lui Christos a dăinuit din primul secol d.Ch, până în prezent! Conform promisiunii Lui, nici porțile locuinței morților nu o va putea birui (Matei 16:18). Adunarea din Filadelfia are promisiunea revenirii Domnului Iesus (Apocalipsa 3:10-12), astfel va exista adunări locale în perioada finală a zilelor care să aibă caracteristicile spirituale a adunării din Filadelfia, și astfel să fie adunarea la care Domnul îi promite: „Pentru că ai respectat cuvântul răbdării Mele, şi Eu te voi păzi de ora încercării; cea urmând să vină peste pământul întreg, ca să încerce pe cei locuind pe pământ”.

Domnul Iesus promite îngerului adunării (apostolului care a întemeiat adunarea) că va fi păzit de ora încercării care va veni peste pământul întreg! Ora încercării este necazul cel mare care va fi în întreg pământul locuit, și va fi un timp de încercare mai ales pentru creștini, și dacă acel timp nu ar fi scurtat, nici cei aleși nu ar scăpa (Matei 24:21-22). Îngerul adunării are promisiunea că în acel timp de încercare va fi păzit, deorece el a păzit Cuvântul răbdării, și nu mai trebuie să mai rabde încă o dată; ci el va fi ocrotit de Domnul în necazul cel mare.

Fie ca toți să păzească Cuvântul lui Dumnezeu și ca Dumnezeu să fie turnul lor de scăpare (Psalmi 46:11).