Întrebare: Cine sunt națiunile care vor fi înșelate la sfârșitul domniei milenare?

 

Răspuns: Conform cu Apocalipsa 20:7-9, SCC: “Şi când au să fie sfârşiţi cei o mie de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui; şi va ieşi să amăgească naţiunile, cele ce sunt în cele patru colţuri ale pământului; pe Gog şi pe Magog; ca să îi strângă pentru război. Numărul lor este ca nisipul mării. Şi s-au suit pe lăţimea pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor, şi cetatea cea iubită; şi a coborât foc din cer, şi i-a mistuit”.

Creştinii autentici au speranţa cerească şi nu vor fi pe pământ (Filipeni 3:20-21), dar totuşi Biblia precizează că vor exista naţiuni pe pământ peste care ei vor domni (Daniel 7:14; Apocalipsa 20:3,Apocalipsa 1:8). Cine sunt aceştia?

Ei bine, este vorba de două categorii de oameni după cum urmează:

(1) Israelul carnal, care se întoarce la Dumnezeu în ziua venirii  Domnului, când îl vor vedea pe norii cerului (Zaharia 12:10; Osea 3:4-5). După ce două treimi din naţiunea Israel vor fi nimicite, o treime din Israel (rămăşiţa) purificată, va moşteni pământul în mileniu (Zaharia 12:8-9; Tefania 3:12-13).

Astfel, după ce se va încheia: „plinătatea neamurilor”, strângerea tuturor creştinilor în corpul lui Christos, vine Domnul şi are loc răpirea miresei lui Christos, dar în aceiaşi zi, dar după răpirea miresei, Domnul va izbăvi pe Israel de duşmanii lui, şi ei vor fi restabiliţi în ţara lor (Romani 11:25-28; Isaia 44:1-4; Ezechiel 37:21-28; Amos 9:11-15).

(2) A doua categorie de oameni, sunt oamenii din toate naţiunile care spre timpul sfârşitului se alipesc de Israel ca prozeliţi la iudaism. Înainte de neacazul cel mare (timpul sfârşitului) este profeţit că templul din Ierusalim se va reconstrui, deci va exista un templu fizic în perioada împlinirii Apocalipsei (Apocalipsa 11:1-2; Daniel 9:27; Matei 24:15-22), oamenii din toate naţiunile se vor închina la templu acceptând religia iudaică (Isaia 2:1-4; Mica 4:1-4; Zaharia 8:7-23), aşa ca şi în primul secol (Ioan 12:20; Faptele Apostolilor 2:5-11). Aceştia vor locui pământul împreună cu Israelul.

Textul precizează clar: “naţiunile, cele ce sunt în cele patru colţuri ale pământului”, deci oameni din toate națiunile se vor răzvrăti, vor trece de partea lui Satan și vor ataca cele două locuri unde sunt sfinți credincioși lui Dumnezeu, și doar cei din tabăra sfinților și cetatea cea iubită vor fi alături de Dumnezeu, credincioși până la capăt, ceilalți se vor răzvrăti!

În tabără sfinților vor credincioși din Israel și dintre națiuni strânși pentru închinare, iar în cetatea cea iubită va fi mireasa, iar afară vor fi oameni din toate națiunile care vor fi strânși de Satan pentru război, însă un foc va coborî de la Dumnezeu și îi va mistui.