Întrebare: Cum au fost salvați oamenii dinainte de Iesus?

 

Răspuns: Sfânta Scriptură îl descrie pe om ca fiind: păcătos, nelegiuit, nedrept, viclean (Romani 3:9-12; Romani 8:7; 1 Petru 3:18)! Datorită acesti stări a omenirii, omul este duşman cu Dumnezeu, prin gândirea lui carnală, ne-sfântă, prin prietenia lui cu lumea condusă de Satan, omul este dușman cu Dumnezeu (Iacob 4:4; Romani 8:7)!

Omenirea avea nevoie de salvare sau mântuire și în vechime înainte de venirea lui Iesus pe pământ! Astfel, Dumnezeu care este întruchiparea dragostei, iubind creatura mâinii Lui, a trecut la acţiune, în primul rând, El le-a dat oamenilor, rânduiala jertfelor (Geneza 3:21; Geneza 4:3-5), prin care păcatul era acoperit sau ispăşit provizoriu (animalul fiind pedepsit în locul omului), până când urma să vină jertfa perfectă a lui Iesus, ce va răscumpăra păcatul definitiv (Evrei 9:13-14,Evrei 1:21; Evrei 10:1-14; Ioan 1:29).

Mai târziu Dumnezeu a instituit un sistem de închinare, un cort, cu preoţi, jertfe, după modelul ceresc, s-a dat o lege ce conţinea 613 porunci, tocmai pentru a-i conştientiza pe om de păcătoşenia lui şi de nevoie unui salvator (Romani 7:7,Romani 7:12-14; Evrei 9:1-15).

Apoi Dumnezeu l-a însărcinat pe Solomon să construiască un templu, o casă a lui Dumnezeu (1Regi cap. 6-8; 2Cronici cap. 3-7), unde se aduceau jertfe pentru vină, pentru păcat, de mulţumire, jertfe de toate tipurile potrivit legii lui Moise (Levitic cap. 1-7).

Oamenii lui Dumnezeu din vechiul legământ, au fost socotiţi drepţi datorită ascultării lor de legea lui Dumnezeu (Geneza 6:9; Ezechiel 3:20; Ezechiel 18:26; Matei 1:19; Luca 18:14; Galateni 3:10-12; 2 Petru 2:8). Fără însă a înţelege, că ei duceau o viaţă perfectă şi total lipsită de păcat, deoarece toţi oamenii au păcătuit, şi nu este nici unul drept prin faptele lui, în sensul absolut al cuvântului (Romani 3:10,Romani 1:23).

Însă dreptatea lor era complectată de jertfele de animale care au acoperit anumite păcate ale lor, însă în general, ei se străduiau să împlinească legea lui Dumnezeu (Levitic cap.4,5; Psalmi 119:131).

Salvarea din vechiul legământ era prin jertfe și prin ascultarea de lege, adică prin fapte, pentru că a fost scris: „blestemat este oricine care nu stăruie în toate cele scrise în cartea legii, ca să le facă”Galateni 3:10, SCC.

În final, Dumnezeu l-a trimis pe Însuşi Fiul Său, pe pământ pentru a plăti preţul de răscumpărare pentru noi oamenii (Marcu 10:45; 1 Timotei 2:5-6). Dumnezeu prin jertfa Domnului Iesus a rezolvat toate aceste probleme ale omenirii, pe care omul nu le putea soluţiona, și astfel în prezent prin Christos putem obține salvarea și viața veșnică! – Romani 6:23; 1 Tesaloniceni 5:9.