Întrebare: Unde se va afla Noul Ierusalim la venirea Domnului și începutul mileniului?

 

Răspuns: În Apocalipsa 20:7-9, SCC, se precizează: “Şi când au să fie sfârşiţi cei o mie de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui; şi va ieşi să amăgească naţiunile, cele ce sunt în cele patru colţuri ale pământului; pe Gog şi pe Magog; ca să îi strângă pentru război. Numărul lor este ca nisipul mării. Şi s-au suit pe lăţimea pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor, şi cetatea cea iubită; şi a coborât foc din cer, şi i-a mistuit”. Conform cu Apocalipsa 20:7-9, când vor fi sfârșiți cei o mie de ani, națiunile care se vor răzvrăti influențate de Satan și demonii săi, vor găsi cetatea cea iubită, adică Noul Ierusalim pe pământ alături de Ierusalimul pământesc adică: tabăra sfinților și le va ataca, însă Dumnezeu nu va permite și va trimite foc din cer care îi va mistui.

Din acest text, rezultă că Noul Ierusalim unde va locui mireasa lui Christos, este o cetatea cerească însă ea se va coborî din cer prima dată pe acest pământ la începutul mileniului și Christos împreună cu mireasa din cetate va conduce pământul ca regi și preoți, însă cetatea este cerească, spirituală, astfel când ies din cetate preoții (creștinii) pentru a servi cu frunzele pomilor vieții (Apocalipsa 22:2), ei se vor transforma în oamenii, ca Iesus la înviere, din spirit în corp de carne (comp. 1 Corinteni 15:44-49 cu Luca 24:36-40), iar când vor reintra în cetate, se vor transforma în spirite, astfel ei vor domni, conform unei traduceri corecte: “peste pământ” (Apocalipsa 5:9-10, SCC), din cer, din Noul Ierusalim care va fi unit cu pământul fiind o cetate cerească de natură spirituală, chiar dacă va fi pe pământ.

Astfel creștinii au speranța cerească (Evrei 3:1), însă ocazional vor veni pe pământ pentru a servi, ieșind din cetatea Noul Ierusalim, care este o parte a cerului venită pe pământ, fie ca să facem ceea ce se spune în Apocalipsa 22:11, SCC: “Fericiţi sunt cei spălând veşmintele lor; pentru ca dreptul lor să fie asupra arborelui vieţii, şi să intre prin porţi în cetate”.

Iar după mileniu se va coborî a doua oară pe noul pământ cetatea Noul Ierusalim (Apocalipsa 21:1-5). Fie ca să fim vrednici de o astfel de chemare.