Întrebare: De ce spune 2 Samuel 12:8 că Dumnezeu i-a dat soții lui David dacă a intenționat ca bărbatul să aibă o singură soție pentru toată viața?

 

La început Dumnezeu a dat o singură soție lui Adam (Geneza 2:18-25), care urma să îi fie conform textului: „un ajutor potrivit”, pentru el.

Însă mai târziu datorită degradării ființelor umane și a susținerii bărbatului ca cap (1 Corinteni 11:3) care are nevoie de tot ajutorul pentru a conduce, Dumnezeu a permis ca bărbatul să aibă mai multe soții. Astfel, citind Biblia aflăm că patriarhul Iacob, Regele David, Regele Solomon și alții, au avut mai multe soții și țiitoare în același timp (Geneza 30:3-12; 1 Cronici 3:1-9; 2 Samuel 5:13; 1 Regi 11:3). Dumnezeu putea să-i oprească, dând o lege strictă în acest sens, dar n-a făcut; şi nici mai târziu, în Levitic capitolul 18, unde se combat anumite genuri de căsătorii, totuși nu a făcut-o.

Iar legea din Deuteronom 17:17, nu era considerată o lege pentru combaterea poligamiei; ci, doar pentru limitarea ei în cazul regilor.

De ce a permis Dumnezeu acest lucru?

În primul rând, Dumnezeu dorea înmulțirea seminței lui Avraam prietenul lui Dumnezeu (Geneza 26:4), în al doilea rând Dumnezeu a considerat că bărbatul are nevoie de un ajutor complet pentru el, un ajutor spiritual, afectiv, fizic. Ne aducem aminte de ceea ce spunea Dumnezeu prin Solomon în Eclesiastul 7:28, SCC: “aceasta caută încă sufletul meu şi n-am găsit: un bărbat între o mie am găsit, dar n-am găsit o femeie între toate acelea”. Iată era aproape imposibil să găsești o femeie la nivelul cerut de Dumnezeu și căutat de Solomon, de aceea Dumnezeu în vechime a permis mai multe soții pentru un bărbat.

În Noul Legământ, Dumnezeu nu mai permite mai multe soții la un bărbat; ci, doar una (Romani 7:2-3; 1 Corinteni 7:2). În Noul Legământ femeile au parte de același har al salvării, de renaștere și regenerare, de transformare prin Cuvânt și prin Spiritul Sfânt, astfel că ele sunt una în Christos, având aceleași calități ale roadei Spiritului ca bărbații.

Dumnezeu prin apostolul Pavel spune:

Galateni 3:27-28, SCC: “Deoarece câţi aţi fost botezaţi în Christos, L-aţi îmbrăcat pe Christos.  Nu este iudeu, nici grec; nu este sclav, nici liber; nu este bărbat şi femeie; pentru că toţi sunteţi unu în Christos Iesus. În Noul Legământ, femeia este una cu bărbatul din punct de vedere al omului cel nou, al calităților creștine, astfel Dumnezeu a revenit la exemplul din Eden cu o singură soție pentru un bărbat - Matei 19:4-6.