Întrebare: La ce se referă Dumnezeu când spune: „Eu am zis: «Sunteţi dumnezei»?”Isus Însuşi a făcut referire la acest Psalm când a spus contemporanilor Săi: „Nu este scris în Legea voastră: «Eu am zis: Sunteţi dumnezei»?” (Ioan 10:34). Ce a vrut să spună?

 

Răspuns: Domnul Iesus citează din Psalmi 82:6, indicând că oamenii pot fi numiți: dumnezei, datorită puterii și autorității pe care au primit-o de la Iehova. În acest caz din Ioan 10:34, se referă la oamenii care au scris Scripturile ebraice, oamenii ce au primit putere, înțelepciune și autoritatea de a scrie de la Iehova Dumnezeu.

Cuvântul: „Dumnezeu” are sensul de ființe cu autoritate și putere, de fapt Expresia „Dumnezeu”, înseamna „mare” sau „puternic”.

Astfel în Biblie, cuvintele: „dumnezeu”, „dumnezei”, au sensul de dumnezei, într-o poziţie relativă, reprezentanţi ai Dumnezeului absolut şi Suprem: persoane cu autoritate de la Adevăratul Dumnezeu, numite de către Dumnezeul Prea Înalt: ‘dumnezeu’ sau ‘dumnezei’.

Astfel de exemplu, Moise este „Dumnezeu pentru faraon”, deci nu un Dumnezeu absolut pentru toţi, nu Dumnezeul Prea Înalt; ci, Dumnezeu pentru faraon, adică un Dumnezeu relativ numit de Cel Prea Înalt. Astfel, titlu de ‘Dumnezeu’ sau ‘Dumnezei’ apare în Biblie şi la adresa oamenilor, buni ca: Moise (Exod 4:16; Exod 7:1); sau ca cei care au redactat Sfintele Scripturi (Ioan 10:34-35), sau ca judecătorii din Israel, care au primit autoritatea de la Dumnezeul Suprem (Psalmi 82); sau ca îngerii fideli (Psalmi 8:5 compară cu Evrei 2:7), care au primit autoritatea şi numirea de la Tatăl ceresc.

În aceste texte expresia ‘dumnezeu’ sau ‘dumnezei’ are sensul de persoană cu autoritate, cu putere, dar nu în sensul de Dumnezeu Suprem, deplin, absolut. Dumnezeul deplin şi suprem este prezentat în mijlocul acestor dumnezei (relativi) – Psalmi 82:1.

În acest caz din Ioan 10:34, Iesus voia să arate că dacă oamenii păcătoși au fost numiți “dumnezei”, în mod similar El se auto-descrie ca fiind: „sunt Fiu al lui Dumnezeu?!” (Ioan 10:36). Astfel acest lucru nu trebuia să constituie o piatră de poticnire pentru iudei dacă ar fi cunoscut Scripturile și ar fi cunoscut afirmația lui Dumnezeu prin Psalmist: „Am zis: „Sunteţi dumnezei şi toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt”.