Întrebare: Au valoare de Scriptură vorbele lui Pavel: “Celorlalţi le zic eu, nu Domnul”? De ce spune Pavel în 1 Corinteni 7:12: “Celorlalţi le zic eu, nu Domnul?” Nu este aceasta o dovadă că NT nu are aceeaşi valoare de theopneustos ca şi VT?

 

Răspuns: Același Dumnezeu a inspirat Scriptura și din Vechiul și din Noul Testament (Scripturile Creștine),  când scrie la 2 Timotei 3:16, epistola către Corinteni era deja scrisă, astfel Dumnezeu îl inspiră pe apostolul Pavel ce scria scrisorile prin călăuzirea Spiritului Sfânt.

Când scrie: “Celorlalţi însă, le zic eu, nu Domnul…”, nu se referă la faptul că Pavel și-a spus părerea proprie despărțit de Spiritul Sfânt; ci, că Domnul ca om pe pământ, nu a dat vreo poruncă despre nevasta necredincioasă, căci auditoriul lui Iesus era compus doar din credincioși din Israel; pe când Pavel servea națiunile și a fost necesar ca el să le de-a sfaturi celor cu neveste necredincioase, însă nu de la el sfaturi; ci, de la Dumnezeu care îl inspira, însă suplimentare față de cuvintele lui Iesus de pe pământ! Așa cum însuși el recunoaște în 1 Corinteni 15:10, SCC: “Dar printr-un har al lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui, cel pentru mine nu s-a făcut zadarnic; ci, m-am ostenit mai mult decât toţi; dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este împreună cu mine”.

Iar în altă parte el a spus despre sine în Galateni 2:20, SCC: “Am fost crucificat împreună cu Christos, dar nu mai trăiesc eu, ci Christos trăieşte în mine; iar viaţa pe care o trăiesc acum în carne, o trăiesc prin credinţă; cea în Fiul lui Dumnezeu, Cel iubindu-mă şi dându-Se pe Sine pentru mine”.

Apostolul Petru confirmă că Pavel a scris sub înțelepciunea divină (2 Petru 3:15).

Astfel indiferent că Cuvântul este al omului Iesus sau a apostolilor, acel Cuvânt vine prin insuflare de la Dumnezeu (2 Timotei 3:16-17), și tot ce s-a scris este pentru învățătura noastră (1 Corinteni 10:11), astfel atât Evangheliile ce conțin vorbele lui Iesus, cât și epistolele și Apocalipsa sunt Scripturi.