Întrebare: cine sunt vasele din cer?

 

Răspuns: În Evrei 9:21-24, SCC, se vorbește de aceste vase, unde se spune: De asemenea, a stropit cu sânge şi cortul şi vasele pentru serviciu. Şi după lege, aproape toate sunt curăţite cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu se face iertare.  Era deci necesar ca imaginile celor din ceruri să fie curăţite prin acestea; dar cele cereşti, prin jertfe mai bune decât acestea. Pentru că Christos nu a intrat în locuri sfinte făcute de mâini, adică în imagini ale celor adevărate; ci chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea feţei lui Dumnezeu.

Vasele de la templul din Ierusalim erau folosite pentru a ține undelemnul și a turna din ele undelemnul pentru servicul de la templu (Numeri 4:9), acestea au fost făcute după modelul din cer (Evrei 8:5), după cele cereşti”.

Aceste vase din templul din cer, sunt creștinii care au untdelemn adică Spiritul Sfânt, care sunt vase, din aur, argint din punct de vedere spiritual, așa cum se spune în 2 Timotei 2:20-21, SCC: „Dar într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de lut; şi unele sunt pentru onoare, iar unele pentru dezonoare. Deci, dacă cineva are să se cureţe de aceştia, va fi un vas pentru onoare; sfinţit, bine folositor Stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună”.  

Problema ridicată de unii este când Iesus a ajuns în cer, după patruzeci de zile de la înviere (Faptele Apostolilor 1:3) și a sfințit vasele, creștinii erau pe pământ nu în cer, unde a mers Iesus?

Însă prin curățirea cu sângele lui Iesus, credincioșii sunt plasați în locurile cerești (Efeseni 2:6), astfel în ziua înălțării lui Christos, sutele de discipoli pe care le avea Iesus Christos (1 Corinteni 15:6), puteau fi curățite prin sângele Lui, ei fiind atât cortul sau templul lui Dumnezeu ca adunare (Efeseni 2:20-22), dar și vase ca creștini individuali.

Astfel Domnul Iesus în calitate de Mare Preot a putut în ziua când a mers la cer să curățească cortul (adunarea) dar și vasele (credincioșii individual).