Întrebare: Care sunt marginile pământului?

 

Răspuns: în Scripturi apare expresia: “marginile pământului”, în Deuteronom 33:17; 1 Samuel 2:10; Iov 28:24; Iov 37:3; Psalmi 2:8; Psalmi 22:7; Psalmi 48:10; Psalmi 59:13; Psalmi 67:7; Psalmi 72:8; Psalmi 74:17; Psalmi 98:3; Proverbe 30:4; Ieremia 25:32; Mica 5:4, ea are sensul de marginea continentelor, marginea terestră, sau granița cu mările!

Lucrul acesta se poate înțelege cel mai bine în textul din Zaharia 9:10, GBV 2001: “Şi voi nimici carul din Efraim şi calul din Ierusalim şi arcul de război va fi nimicit“. Şi El va vorbi naţiunilor de pace; şi stăpânirea Lui va fi de la mare până la mare şi de la râu până la marginile pământului. În context este vorba de domnia Regelui Christos (Zaharia 9:8-10), care va stăpânii peste mări și râuri, dar și peste pământ, continente, până la marginea lor învecinată cu apele!

Acest adevăr este arătat și în Scripturile Creștine în Romani 10:18, SCC: “Dar eu zic: oare nu au auzit? Desigur, glasul lor a ieşit peste tot pământul, şi cuvintele lor până la marginile pământului”. Predicarea Evangheliei este până la “marginile pământului”, adică până la granița cu mările.

În Scripturi, expresia: “marginile pământului”, are și sensul: de departe, de distanță, sau un loc îndepărtat, în sensul că acei oamenii au venit de la marginile pământului sau dintr-un loc îndepărtat, vezi: Proverbe 17:24; Ieremia 6:22; Ieremia 16:19Ieremia 31:8; Ieremia 50:41; Matei 12:42; Luca 11:31.

Un alt sens ale acestei expresii: “marginile pământului”, este cel de locuitorii de la marginile pământului, Isaia 41:5; Isaia 45:22; Isaia 52:10.

La fel și expresia “marginea pământului”, care apare în Deuteronom 28:49; Psalmi 46:9; Psalmi 61:2; Ieremia 25:31; Faptele Apostolilor 1:8; Faptele Apostolilor 13:47; are sensul de granița continentelor în raport cu marea, căci în Isaia 4210, GBV 2001, se spune: “Cântaţi Domnului o cântare nouă, lauda Lui de la marginea pământului, voi, care coborâţi pe mare, şi tot ce este în ea, insulele şi locuitorii lor”.

Mai are sensul de zonă îndepărtată în Isaia 5:26; Isaia 43:6.

Sau de pământ raportat pe verticală la cer, la granița cu cerul fizic (Psalmi 135:7; Marcu 13:37).

La fel și fraza: “de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului”, are sensul de ținuturi îndepărtate (Deuteronom 13:7; Deuteronom 28:64), sau de granițe ale zonei terestre în raport cu marea (Ieremia 25:33), lucru care reiese clar din Psalmi 104:5-9, SCC, unde se descrie lucrarea creației și ridicarea solului din ape (vezi și Geneza 1:9-10):  “El a aşezat pământul pe temeliile lui: el nu se va clătina în epocă. L-ai acoperit cu adâncul ca şi cu un veşmânt; apele stăteau deasupra munţilor: la mustrarea Ta, ele au fugit, la glasul tunetului Tău, s-au grăbit să fugă, munţii s-au ridicat, văile s-au coborât, până la locul pe care l-ai rânduit Tu pentru ele. Tu ai pus o margine peste care nu vor trece; nu se vor mai întoarce să acopere pământul.

De aceea să spunem împreună cu Psalmistul: “voi cânta lui Iehova toată viaţa mea, voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi fi. Fie plăcută Lui cugetarea mea; eu mă voi bucura în Iehova…Binecuvântează, suflete al meu, pe Iehova! Lăudaţi pe Iah!” (Psalmi 104:33-35, SCC).