Întrebare: Care sunt stâlpii pământului?

 

Răspuns:

1 Samuel 2:8, GBV 2001: “El ridică din pulbere pe cel sărac, înalţă din gunoi pe cel nevoiaş, ca să-l facă să şadă cu căpeteniile şi să moştenească tronul gloriei. Pentru că stâlpii pământului sunt ai Domnului şi pe ei a aşezat El lumea”.

Expresia: “stâlpii pământului”, se referă la conducătorii umani, cum ar fi regi, căpetenii, pe acești stâlpi este așezată lumea, adică orânduită, stabilizată, organizată! Ei sunt ai lui Iehova, în sensul că sunt rânduiți de El în pozițiile de conducere ale lumii, conform cu Romani 13:1-7.

Dacă în lume, regii, președinții, conducătorii sunt stâlpii, în poporul lui Dumnezeu există frați stâlpi, ai templului lui Dumnezeu de pe pământ: adunarea. În Galateni 2:9, SCC: “pentru că Cel lucrând în Petru apostolia circumciziei, a lucrat şi în mine pentru naţiuni; şi cunoscând harul cel dat mie, Iacob şi Chifa şi Ioan, cei consideraţi a fi stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă a comuniunii, pentru ca noi să mergem la naţiuni, iar ei la circumcizie”.

Iacob fratele Domnului, Chifa (Petru) și Ioan a lui Zebedei, toți apostoli cu servicu de supraveghere al poporului lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 1:20), erau stâlpi ai adunării, adică creștini care aveau rolul de a susține structura casei lui Dumnezeu și lucrarea divină!

Din punct de vedere divin, înălțarea oamenilor ca căpetenii, ca stâlpi fie pentru lume, fie pentru adunare, se face de către Iehova Dumnezeu pe baza smereniei lor, așa cum spune Ana prin călăuzirea Spiritului în rugăciunea ei: “El ridică din pulbere pe cel sărac, înalţă din gunoi pe cel nevoiaş, ca să-l facă să şadă cu căpeteniile şi să moştenească tronul gloriei”.

De aceea să ascultăm îndemnul apostolul Petru care spune: “Smeriţi-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca să vă înalţe la timp potrivit” (1 Petru 5:6, SCC).