Întrebare: Care sunt colțurile pământului?

 

Răspuns: Biblia vorbește de cele patru colțuri ale pământului în Apocalipsa 7:1, SCC: “După aceasta am văzut patru îngeri stând pe cele patru colţuri ale pământului, ţinând cele patru vânturi ale pământului; ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac”. În cest text cele patru colţuri ale pământului”, se referă la punctele cardinale, respectiv: nord, sud, vest și est!

În Isaia 11:12, GBV 2001, găsim următoarea promisiune: “Şi va înălţa un steag pentru naţiuni şi-i va aduna pe cei alungaţi ai lui Israel şi-i va strânge pe cei risipiţi ai lui Iuda, din cele patru colțuri ale pământului. Și așa cum Israelul va fi adunat în mileniu, Domnul Iesus vorbește în Luca 13:29, SCC, de o adunare a oamenilor din cele patru puncte cardinale în Regatul lui Dumnezeu, când spune: “Şi vor sosi de la răsărit şi apus, şi de la miazănoapte şi miazăzi; şi vor fi aşezaţi la masă în Regatul lui Dumnezeu”.

Iată care sunt cele patru colţuri ale pământului”. Respectiv: răsărit (est), apus (vest), miazănoapte (nord) şi miazăzi (sud).

În Apocalipsa 20:7-8, SCC, aceste patru puncte cardinale sunt în raport cu Ierusalimul atacat de armatele lui Satan după cum a fost profețit: “Şi când au să fie sfârşiţi cei o mie de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui; şi va ieşi să amăgească naţiunile, cele ce sunt în cele patru colţuri ale pământului; pe Gog şi pe Magog; ca să îi strângă pentru război. Numărul lor este ca nisipul mării”. Aici “cele patru colţuri ale pământului” sunt în raport cu tabăra sfinţilor (Ierusalimul pământesc), şi cetatea cea iubită-Noul Ierusalim (Apocalipsa 20:9), care are chiar porțile orientate în cele patru puncte cardinale (Apocalipsa 21:13).

Când, Gog și Magog se suie pe lăţimea pământului, adică ei vin nu pe o bandă îngustă, pe o șosea; ci, ei sunt răsfirați pe lățimea pământului (comp. cu Habacuc 1:6), venind din toate cele patru puncte cardinale spre Ierusalim!

Însă încrederea noastră este în singurul Dumnezeu: Iehova, care chiar a pus patru îngeri de pază la “cele patru colţuri ale pământului” (Apocalipsa 7:1), de aceea putem crede mărturia lui Dumnezeu: Eu sunt Iehova şi nu este altul. În afară de mine nu există alt Dumnezeu. Te voi încinge strâns, deşi nu m-ai cunoscut, ca să se ştie de la răsăritul soarelui şi de la apus că nu este nimeni în afară de mine. Eu sunt Iehova şi nu este altul (Isaia 45:5-6, NW).