Întrebare: Care sunt temeliile pământului?

 

Răspuns: În Scripturi sensul literar al expresiei: “temeliile pământului”, este dat de textul despre creație din Proverbe 8:29, SCC: “când impunea mării hotărârea Sa, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când stabilea temeliile pământului”. Și se referă la anumite temelii sau straturi de sub scoarță,  care susțin scoarța pământul în partea neinundată de mării.

Temelii ale pământului sunt doisprezece ca și temeliile zidului cetății Noul Ierusalim (Apocalipsa 21:14,Apocalipsa 21:19-20), nu doar nucleul și mantaua care susține scoarța așa cum învață oamenii de știință!

În ebraică pentru temelie sau fundație, sunt folosiți termenii: musad, mosad, musadah, mowcadah, mosadah, însă doar în câteva versete aceste cuvinte sunt asociate cu pământul, referindu-se la: “temeliile pământului”!

În unele texte această expresie are un sens figurat de temeli ale lumii, ale societății, ale ordinii, ale vieții (Psalmi 82:4-5; Isaia 24:17-18).

Oamenii de știință speculează și împart globul pământesc în trei părți, însă ei nu au fost acolo să vadă 1) miezul, 2) mantaua pământului care susține 3) scoarța pământului. Și nici nu vor puteau găuri pământul pentru a-L vedea sau cerceta, așa cum Dumnezeu a profețit prin profetul Ieremia în Ieremia 31:37, GBV 2001: “Aşa zice Domnul: „Dacă se pot măsura cerurile sus şi se pot cerceta temeliile pământului jos, atunci şi Eu voi lepăda întreaga sămânţă a lui Israel, pentru tot ce au făcut“, zice Domnul”.

De aceea noi înțelegem “temeliile pământului” prin credință, după cum a scris și Isaia în Isaia 40:21-31, GBV 2001: “Nu cunoaşteţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a spus de la început? N-aţi înţeles întemeierea pământului?” La n.s. lit „temeliile“, în loc de întemeierea.

Iar profetul Isaia continuă spunând: El este Cel care şade deasupra cercului pământului şi locuitorii lui sunt ca lăcustele, Cel care întinde cerurile ca pe o pânză uşoară şi le desface ca pe un cort de locuit, Cel care preface căpeteniile în nimic, care face o deşertăciune din judecătorii pământului. De-abia s-au plantat, de-abia s-au semănat, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ, şi El suflă peste ei şi se usucă şi vârtejul îi smulge ca pe mirişte. „Cu cine deci Mă veţi asemăna sau cu cine voi fi deopotrivă?“ zice Cel Sfânt.

Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a creat acestea, făcând să iasă oştirea lor după număr? El le cheamă pe toate pe nume; prin măreţia priceperii Lui şi a tăriei puterii, nici una nu lipseşte.
 De ce zici, Iacove, şi spui, Israele: „Calea mea este ascunsă de Domnul şi cauza mea este trecută

cu vederea de Dumnezeul meu“? Nu cunoşti? N-ai auzit că Dumnezeul cel etern, Domnul, Creatorul marginilor pământului, nu oboseşte, nici nu-Şi poate pierde puterea? Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui lipsit de puteri.
Tinerii vor fi storşi de puteri şi vor obosi şi bărbaţii tineri se vor împiedica şi vor cădea,
 dar cei care se sprijină pe Domnul îşi vor înnoi puterea; se vor înălţa pe aripi ca vulturii; vor alerga şi nu-şi vor pierde puterea; vor umbla şi nu vor obosi
.

Când profetul Isaia întreabă de înțelegerea temeliilor pământului, se referă dacă noi credem puterea lui Dumnezeu care a creat toate și pe care le menține prin Cuvântul Lui, în comparație cu idolii de nimic, fără viață ai națiunilor (Isaia 40:17-20).

Nu putem decât concluziona împreună cu apostolul Pavel: O, adânc de bogăţii, şi de înţelepciune, şi de cunoştinţă a lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui; şi de, de neînţelese sunt căile Lui! Pentru că, cine a cunocut gândul lui Iehova? Sau cine a fost făcut sfătuitorul Lui? Sau cine I-a dat dinainte, şi să i se redea? Pentru că din El, şi prin El, şi pentru El sunt toate. Lui fie-I gloria în epoci! Amen(Romani 11:33-36, SCC).