Întrebare: Care sunt cei șapte stâlpi ai înțelepciunii?

 

Răspuns: Conform cu Proverbe 9:1, SCC: “Înţelepciunea şi-a construit casa, a cioplit cei şapte stâlpi ai ei”, care sunt însă acești stâlpi ai înțelepciunii?

Înțelepciunea din acest text se referă la Fiul lui Dumnezeu (comp. Proverbe 8:22-25 cu 1 Corinteni 1:24). Dar înțelepciunea are un spirit al ei (Proverbe 1:20-23), care la rândul Lui, are șapte copii, și anume cele șapte spirite ale lui Dumnezeu, care sunt cei șapte ochi ai Mielului (Apocalipsa 5:6).

Aceste șapte spirite sunt descrise în Biblie, în Zaharia 3:9; Zaharia 4:10; Apocalipsa 1:4; Apocalipsa 3:1; Apocalipsa 4:5; Apocalipsa 5:6.

Când spune că “Înţelepciunea şi-a construit casa”, se referă la pregătirile pentru casa lui Dumnezeu din Noul Legământ! Așa cum regele David care îl prefigurează pe Christos a făcut ample pregătiri pentru constucția templului, a pregătit materialele pentru templu ce urma Solomon să-l construiască (1 Cronici 61-5), la fel și Înțelepciunea a pregătit toate lucrurile cu sute de ani înainte de a veni pe pământ, pentru a ridica casa lui Dumnezeu din Noul Legământ, adică adunarea creștină!

Când spune că Înțelepciunea, adică Fiul “a cioplit cei şapte stâlpi ai ei”, se referă că cele șapte spirite au fost pregătite pentru lucrarea din Noul Legământ, unde adunarea este văzută în lumea spirituală în forma unui lampadar cu șapte brațe, adică lampadarul, vasul de la baza sfeșnicului, conține untdelemn, adică Spiritul Sfânt (Exod 35:31-40; Exod 35:14; Zaharia 4:2), dar acest ulei se ramifică în șapte, adică cele șapte spirite care luminează cu lumina lui Christos pe creștini (Apocalipsa 1:20; Apocalipsa 2:5).

Cele șapte spirite care sunt prima multiplicare a Spiritul Sfânt în şapte spirite, care reprezintă toate calităţile pricipale ale Spiritului Sfânt.

Cele şapte spirite sunt: 1. spirit de putere şi de cumpătare (2 Timotei 1:7); 2. spirit de viaţă şi de adevăr (Ioan 6:63; Ioan 14:17); 3. spirit de dragoste şi de înfiere (Romani 5:5; Romani 8:15); 4. spirit de înţelepciune şi de înțelegere (Isaia 11:2); 5. spirit de sfat şi de tărie (Isaia 11:2); 6. spirit de sfinţenie şi lumină (2 Tesaloniceni 2:13; Daniel 5:14); 7. spirit de cunoştinţă, şi de frică de Iehova (Isaia 11:2).

Aceștia sunt și cei şapte stâlpi ai Înțelepciunii, adică ai Fiului lui Dumnezeu pregătite încă din timpul lui Solomon pentru Mai Marele Solomon: Domnul Iesus Christos și pentru lucrarea Lui de pe pământ, “Lui să Îi fie gloria; şi acum, şi într-o zi a eternităţii”! – 2 Petru 3:18, SCC.