Întrebare: Ce este: „salvarea noastră comună”?

 

Răspuns: Conform cu Iuda 1:3, SCC: “Iubiţilor, dând toată sârguinţa să vă scriu despre salvarea noastră comună; am avut obligaţia să vă scriu, îndemnându-vă să luptaţi pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna”.

 

Iuda, sclavul lui Christos și fratele lui Iacob (Iuda 1:1). Atât Iuda cât și Iacob, sunt născuți din Maria, mama lui Iesus (Matei 13:55), și sunt frați de credință dar și din aceiași părinți (Iosif și Maria), născuți după Iesus!

Iuda le scrie creștinilor proveniți dintre evrei, în calitate de apostol! Deoarece pe parcursul timpului, anumiți apostoli din cei 12 au fost martirizați, iar alții i-au luat locul și au devenit apostoli, așa cum Matia a luat locul lui Iuda Iscarioteanul (Faptele Apostolilor 1:15-26), și alții au fost înlocuiți, de pildă: Iacob fiul lui Zebedei (Faptele Apostolilor 12:2) cu Iacob fratele Domnului (Faptele Apostolilor 15:13; Faptele Apostolilor 21:18), iar Iuda fratele Domnului, l-a înlocuit pe Iuda a lui Iacob (Luca 6:16).

Însă să vedem în continuare:

 

Ce este: „salvarea noastră comună”?

Salvarea creștină comună, nu se referă că suntem salvați în comun, laolaltă, căci venim pe rând la credință, nu toți deodată, și nu se referă nici la salvarea eternă din viitor când vom fi răpiți toți deodată; ci, se referă la același tip de salvare prin Christos, o salvare prin aceleași mijloace comune de salvare!

Adică fiecare dintre cei salvați a fost iertat pe baza aceleiași jertfe de răscumpărare a lui Iesus, prin același Spirit Sfânt care rgenerează și înnoiește, prin aceiași Evanghelie veșnică (Efeseni 1:13; Tit 3:5; 1 Petru 1:1-3; Apocalipsa 14:6-7).

Astfel toți sfinții au aceiași credință (ansamblu de convingeri creștine), bazată pe aceleași învățături, pe aceiași Evanghelie (Galateni 1:6-8), pe același har și jertfă care s-a dat pentru totdeauna și pentru toți oamenii (1 Timotei 2:5-6; Evrei 10:10-14). Această salvare ne introduce în același corp a lui Christos pe toți, prin aceleași miloace, același tip de salvare, prin unicul Salvator rânduit de Dumnezeu: Iesus Christos (Faptele Apostolilor 4:12; Faptele Apostolilor 5:32).

Dumnezeu chiar dacă salvează persoane individuale, El nu ne salvează pentru a duce o viață independentă, de a servi pe Dumnezeu: singuri; ci, pentru a duce o viață de corp a lui Christos, în care mădularele colaborează între ele, în unitate și sub conducerea Capului: Iesus Christos (1 Corinteni 12:12-28; Efeseni 4:1-13).

Nu rămâne decât noi să ascultăm de îndemnul apostolului Pavel din Efeseni 4:1-3, SCC: “Vă îndemn deci eu, cel legat în Domnul, să umblaţi vrednici de chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în dragoste, străduindu-vă să respectaţi unitatea Spiritului, în legătura păcii”.