Întrebare: Este greșit ca în casa Tatălui, unde se adună ekklesia lui Christos, să existe ghivece cu flori, flori în vaze, sau alte plante decorative?

 

Răspuns: Nici un text din Scriptură nu interzice ca casa lui Dumnezeu fizică să nu fie decorată, vedem în templul lui Dumnezeu făcut de Solomon, că existau pe ușile casei și pe pereții casei imagini sculptate de heruvimi şi de palmieri şi de flori pe jumătate deschise, pe dinăuntru şi pe din afară” (1Regi 6:29,1Regi 6:32,1Regi 6:35; 1Regi 7:36).

Apoi vedem în Scripturile Creștine cum Regele Iesus a fost întâmpinat de adunarea Sa, de mulțimea de discipolii ai Săi, cu ramuri de palmieri la interea în Ierusalim (Ioan 12:12-13; Luca 19:37-38).

Servicile sacre ale Învățătorului Iesus unde era prezentă și ekklesia (adunarea) Lui, apostoliii Lui, erau pe câmp cum relatează Evanghelistul Luca 6:17, și acolo El și-a rostit predica de pe munte, iar pe câmp este iarbă, flori și diferite plante despre care Domnul a spus în Luca 12:28, SCC: “Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, astăzi fiind în câmp…”. Iar n Matei 6:28-29,SCC, Iesus spune: „Observaţi crinii câmpului cum cresc! Nu se ostenesc nici nu torc; vă spun însă, că nici Solomon, în toată gloria lui, nu a fost îmbrăcat ca unu dintre aceştia”.

Iată că și aceștia sunt lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea care va fi și mai minunată în paradisul ceresc cât și în cel pâmântesc (Isaia 35; Apocalipsa 2:7).

De asemenea, vedem că marea mulțime de răscumpărați din Apocalipsa 7:9, au ramuri de palmieri în mâini în templul lui Dumnezeu din cer (Apocalipsa 7:9-15).

În concluzie, nu este greșit ca în casa Tatălui fizică să existe aranjamente florale, sau givece cu flori, cu scopul de a înfrumuseța casa lui Dumnezeu, așa cum este preofețit în Isaia 60:13, NW: Gloria Libanului va veni la tine, ienupărul, frasinul şi chiparosul deopotrivă, ca să împodobească locul sanctuarului meu. Şi voi glorifica locul picioarelor mele.

Ceea ce este greșit sunt: crucile, icoanele, statuile, forme ale idolatriei (1Ioan 5:21).