Întrebare: de ce condamnă Dumnezeu practica tatuajelor?

 

Răspuns: conform Bibliei, Dumnezeu interzice a face tăieturi pe corp, în carnea noastră, și nici să facem tatuaje! În Levitic 21:5-6, GBV 2001, se precizează: “Să nu-şi radă un loc pe cap şi să nu-şi tundă colţurile bărbii şi să nu-şi facă tăieturi în carne. Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor şi să nu profaneze Numele Dumnezeului lor; pentru că ei aduc jertfele prin foc ale Domnului, pâinea Dumnezeului lor: deci să fie sfinţi”. Preoților li se poruncea să fie sfinți, și aceasta implica un corp curat, nemarcat sau însemnat de dragul unui mort, ci Dumnezeu și serviciu preoțesc era pe prim plan.

La fel și în Noul Legământ, toți creștinii sunt preoți și trebuie să fie sfinți (1Petru 2:9).

Chiar la tot poporul lui Dumnezeu li s-a poruncit în Deuteronom 14:1-2, GBV 2001: “Voi sunteţi fii ai Domnului Dumnezeului vostru: să nu vă faceţi tăieturi şi să nu vă radeţi între ochi pentru un mort. Pentru că tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău şi pe tine te-a ales ca să-I fii popor deosebit între toate popoarele care sunt pe faţa pământului”. A fi sfânt însemnă a fi pus de o parte, pentru serviciul sacru, astfel odată ce ești dedicat lui Iehova Dumnezeu, nu mai poți să fi dedicat unui om, unui mort, unei femei, sau unui obiect pe care să îl evidențiezi în corpul tău. De aceea, Dumnezeu spune în Levitic 19:28,Levitic 19:36-37, GBV 2001: Şi să nu vă faceţi tăieturi în carnea voastră pentru un mort şi să nu vă faceţi cuvinte tatuate pe voi. Eu sunt Domnul”. A te tatua însemnă a face un idol, a acorda o mare importanță la lucrul pe care Îl reproduci pe piele, pe când, dacă nu faci asta, recunoști pe Iehova ca Dumnezeu, care este mai important ca orice ființă, obiect sau lucrare, și astfel păzești porunca: păziţi-vă de idoli” (1Ioan 5:21).

În 1Ioan 2:15-17, SCC, primim îndemnul: Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva are să iubească lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Pentru că tot ce este în lume: pofta cărnii, şi pofta ochilor, şi lăudăroşenia vieţii; nu este din Tatăl, ci este din lume. Şi lumea trece, şi pofta ei; dar cel făcând voinţa lui Dumnezeu, rămâne în etern”. Tatuajele sunt lăudăroșenia vieții, de aceea trebuie să le lepădăm, făcând voința divină, ca să trăim etern cu Dumnezeul sfânt.

Oricine vrea să devină creștin, trebuie să își îndepărteze tatuajele, poate merge la clinici specializate în această privință (comp. cu 1Corinteni 7:21).

Dumnezeu te încurajează iubite cititor, la curățire fizică chiar, prin cuvintele: “Având deci promisiunile acestea, iubţilor, ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a spiritului, desăvârşind o sfinţenie în teamă de Dumnezeu”.