Întrebare: de ce profetul Isaia a spus că Fiul va primi numele: Emanuel, iar El a primit numele: Iesus? Textul din Isaia se referă la o fecioară care va naște?

 

Răspuns: în Isaia 7:14, GBV 2001, se spune: „De aceea, Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată şi va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel”.

O profeție este primită și rostită cu un scop, cele ce vestesc viitorul, au un moment al rostirii lor, și un moment al împlinirii lor. Însă, Spiritul Sfânt poate refolosi o profeție, sau părți dintr-o profeție, sau o împlinire spirituală, folosind fraza dintr-o profeție veche, și atunci din nou acele cuvinte se împlinesc, deorece situația din prezent este similară cu prima împlinire a profeției.

Când s-a împlinit prima dată profeția din Isaia 7:14?

Toată problema pleacă de la faptul că oamenii cred că profeția se referă, în primul rând, la Fiul lui Dumnezeu!

Însă, conform contextului din Isaia 7:10-16, GBV 2001, profeția s-a împlinit în timpul profetului Isaia, observați: „Şi Domnul i-a vorbit din nou lui Ahaz, zicând: „Cere pentru tine un semn de la Domnul Dumnezeul tău; cere-l fie în adânc, fie în înaltul de deasupra“. Şi Ahaz a zis: „Nu voi cere şi nu-L voi ispiti pe Domnul“. Şi el a zis: „Ascultaţi deci, casă a lui David: Puţin lucru este pentru voi să-i obosiţi pe oameni, de-L obosiţi şi pe Dumnezeul meu? De aceea, Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată şi va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel. El va mânca smântână şi miere până va şti să refuze răul şi să aleagă binele. Pentru că înainte de a şti copilul să refuze răul şi să aleagă binele, ţara celor doi împăraţi de care te temi va fi părăsită“.

Iată profeția este pentru Ahaz, un semn de la Dumnezeu deorece regele Ahaz nu a dorit să ceară un semn, şi atunci profetul Isaia a spus: „De aceea Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel”. Deci semnul privea pe Ahaz şi regatul lui Iuda (două triburi), ameninţat de două regate: Siria şi Efraim (Israel – 10 triburi).

Profeția s-a împlinit așa cum promite Dumnezeu: “Pentru că înainte de a şti copilul [Emanuel] să refuze răul şi să aleagă binele, ţara celor doi împăraţi de care te temi va fi părăsită“.

Deci copilul Emanuel se va naște și înainte de a mânca el: smântână și miere, țara lui Iuda va fi părăsită de acești doi cotropitori:  Siria şi Efraim.

Profetul Isaia i-a doi martori credincioși și se duce unde este trimis de Dumnezeu și găsește o prorociţă care împlinește semnul, născându-i-se un copil (Isaia 8:1-3), cu numele Emanuel, chiar Isaia vorbește profetic cu copilul Emanuel (Isaia 8:8), anunțând nenorocirile ce vor veni peste Iuda din cauza neascultării lui Ahaz și al poporului (Isaia 8:6-8; 2Regi cap.16).

Astfel, din cauza necredinței lui Ahaz, copilul prorociției mai primește şi numele: „Maher-Şalal-Haş-Baz.” (Grăbeşte de prădează, aruncă-te asupra prăzii), indicând prin aceasta că “bogăţia Damascului şi prada din Samaria vor fi luate de împăratul Asiriei” (Isaia 8:4, NTR), deci Ahaz nu aveea de ce să se teamă!

În perioada aceea, au mai existat şi alţi copii primiţi din partea lui Dumnezeu care au slujit ca mărturie pentru Iuda, slujind ca semne şi minuni pentru naţiune conform cu Isaia 8:18. Chiar prin aceasta indicând că această profeție (cu excepția numelui: Emanuel) poate fi repetabilă în mai multe cazuri!

Este această profeție repetabilă până la un punct în cazul Domnului Iesus?

Intrând în Scripturile Creștine găsim în Evanghelia după Matei 1:18-25, SCC: Iar naşterea lui Iesus Christos a fost astfel: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, înainte de a fi ei împreună, s-a aflat însărcinată din Spirit Sfânt. Însă Iosif, bărbatul ei, drept fiind şi nevrând să o expună public, a vrut să o lase pe ascuns. Dar reflectând el la acestea, iată! Un înger al lui Iehova i s-a arătat în vis, zicând: „Iosif, fiu al lui David! Să nu fi înfricat să iei la tine pe Maria, nevasta ta; pentru că ce a fost conceput în ea, este din Spirit Sfânt. Iar ea va naşte un Fiu, şi vei chema numele Lui: Iesus; pentru că El va salva pe poporul Lui de păcatele lor.” Iar toate acestea s-au făcut ca să fie împlinit ce a fost spus de Iehova prin profetul, zicând: „Iată! Fecioara va fi însărcinată şi va naşte un Fiu, şi vor chema numele Lui: Emanuel; care este tradus: cu noi este Dumnezeu”. Iar Iosif, trezindu-se din somn, a făcut cum i-a poruncit îngerul lui Iehova, şi a luat la el pe nevasta lui. Dar nu a cunoscut-o până ce a născut un Fiu; şi a chemat numele Lui: Iesus.

Iar în Evanghelia după Luca 2:21, SCC, ni se relatează: Apoi, când au fost împlinite opt zile pentru a-L circumcide, şi a fost chemat Numele Lui: Iesus, cel chemat de înger înainte de zămislirea Lui în pântece”.

Îngerul lui Iehova, folosește din nou cuvintele profetice din Isaia, dar de data aceasta Spiritul prin înger la spune la adresa Fiului lui Dumnezeu, ca să îl încurajeze pe Iosif să o primească pe Maria ca soție a lui. Îngerul citează întreg text din Isaia 7:14, pentru ca Iosif să își aducă aminte de pasajul biblic din cartea: Isaia, de acest precedent ca o fecioară să poată naște un copil!

În cazul Domnului, doar prima parte a textului este profetică pentru Fiul lui Dumnezeu:  „Iată! Fecioara va fi însărcinată şi va naşte un Fiu”. Dacă tot versetul ar fi profetic pentru El, atunci Îngerul nu i-ar fi zis la Iosif: vei chema numele Lui: Iesus”, ci iar fi zis: “vei chema numele Lui: Emanuel!”

Îngerul nu se putea contrazice, dându-i și numele Iesus și Emanuel, el nu îi vorbește de Numele: Emanuel la Iosif; ci, de Iesus, doar prin citatul complet din Isaia ca dovadă biblică, la faptul că o fecioară poate naște, apare numele: Emanuel, deorece el a citat versetul complet!

Evangheliile sunt clare, Fiului lui Dumnezeu i s-a dat Numele: Iesus, de la Dumnezeu prin înger! Iar acest Nume însemnă: „Iehova este Salvator”, așa cum îngerul explică semnificația Numelui Său, când spune: „Iar ea va naşte un Fiu, şi vei chema numele Lui: Iesus; pentru că El va salva pe poporul Lui de păcatele lor.”

Se ridică o altă întrebare:

 

Învață textul de o fecioară care naște?

Evreii necredincioși spun că în profeție nu este vorba de o fecioară, ci de o fată tânără!

Chiar dacă cuvântul ebraic are și sensul de: fată, în toate pasajele unde mai apare acest cuvânt el are sensul de tânără virgină (vezi: Geneza 24:43; Exod 2:8).

Conform cu Strong, cuvântul ebraic: hā·‘al·māh însemnă: fată, fecioară. Odată ce e fată, implicit e fecioară, o persoană de sex femiminin care nu mai este fecioară, s-a căsătorit nu mai este fată, ci este: femeie!

În ebraică există un alt cuvânt pentru femeie: hā·’iš·šāh”, care conform cu Strong are sensul de: femeie, soție (vezi: Levitic 20:16, etc.).

În Septuaginta în Isaia 7:14, apare partenos” (Isaia 7:14) care însemnă: fecioară (virgină), pentru femeie este un alt termen: „gyne” (Levitic 20:16; 1Timotei 2:11).

De fapt cum putea fi prorocița un semn pentru Ahaz și Iuda, dacă ea năștea în mod natural ca o femeie căsătorită?

Textul este clar: „De aceea, Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată şi va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel”.

La fel legat de Maria, cuvântul lui Dumnezeu este clar, Maria a fost fecioară: Matei 1:25; Luca 1:27.

Dumnezeu să fie lăudat pentru această minune!