Întrebare: în prezent cunoaște Domnul Iesus ziua și ora sfârșitului?

 

Răspuns: Domnul când a fost pe pământ a făcut următoarea precizare: “Dar despre ziua aceea, şi despre ora aceea, nici unu nu ştie; nici îngerii cerurilor, nici Fiul, decât Tatăl singur”Matei 24:36, SCC. Tot la fel în Marcu 13:32, SCC: „Dar, despre ziua aceea, şi ora, nici unu nu ştia; nici îngerii în cer, nici Fiul, decât Tatăl”.

 

Mulți spun că aceste cuvinte nu mai sunt valabile! Că în prezent Fiul cunoaște ziua și ora!

Pe ce bază biblică spun ei aceasta? Pe nici una!

Scopul pentru care Fiul lui Dumnezeu a făcut această precizare pentru adunarea Sa, a fost ca ei să vegheze (vezi contextul: Matei 24:37-42; Marcu 13:33-37). Dacă El ar fi avut posibilitatea în viitor să cunoască ziua și ora, ar fi avut la îndemână diferite mijloace de a comunica aceasta adunării Sale, cum ar fi: darul profeției, dezvăluirii, etc. Și atunci le-ar fi zis să aștepte comunicarea aceasta cu ziua și ora! Dar El nu le-a zis asta, ci: Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; pentru că nu ştiţi când este timpul. Este ca şi cu un om plecat din ţară; lăsând casa lui şi dând autoritatea sclavilor lui, fiecăruia lucrarea lui, iar portarului i-a poruncit ca să vegheze. Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi când vine domnul casei; sau seara, sau la miez de noapte, sau la cântat de cocoş, sau dimineaţa;  ca nu cumva, venind curând, să vă găsească dormind. Iar ceea ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!”  - Marcu 13:33-37, SCC.

Faptul că atunci, Fiul nu cunoaștea: ziua și ora, asta însemnă că nici în prezent nu o cunoaște, dacă ar cunoaște-o în prezent, ar cunoaște-o atunci și corpul lui Iesus, și mai ales lucrătorii la care Domnul le spune în Ioan 15:15, SCC:  „Nu vă mai zic: sclavi; pentru că sclavul nu a ştiut ce face domnul lui; ci v-am zis: prieteni, pentru că pe toate pe care le-am auzit de la Tatăl Meu, vi le-am încunoştinţat”.

 

Când va cunoaște Fiul: ziua și ora veniri Sale și a sfârșitului epocii?

Poporul lui Dumnezeu, din cer: creaturile spirituale inclusiv Fiul Său, sunt oștirea lui Dumnezeu (2Cronici 18:18), de aceea El este numit Iehova al oștirilor (Osea 12:5). Iar poporul de pe pământ este oastea lui Dumnezeu și a lui Christos (2Timotei 2:3; 1Corinteni 3:23). Și așa ca într-o oaste, ofițerii cunosc când are loc un anumit atac, doar după ce primesc ordinul și planul de luptă de la comandant, la fel și soldații, nu cunosc înainte, pentru că altfel s-ar desconspira acțiunile militare și ar fi timp ca tabăra adversă să afle.

Tot la fel atunci când Dumnezeu va da ordinul, și va întinde sceptrul ca Fiul să plece pe pământ (Psalm 110:2), pentru a doua oară, El îi va transmite și toate detaliile despre misiunea de pe pământ așa cum a făcut-o la prima venire, în care înainte de venire, L-a învățat pe Fiul tot ce are de făcut și de zis (Ioan 8:28; Ioan 12:49).

Astfel doar după primirea planului, imediat El va veni pe pământ împlinind întocmai planul Tatălui (Fapte 3:20-21; Fapte 17:30-31), doar atunci Fiul va cunoaște ziua și ora!