Întrebare: Care este înțelesul textului din Isaia 35:8?

Răspuns: În Isaia 35:8, GBV 2001, se spune: “Şi acolo va fi un drum larg şi o cale şi ea se va numi Calea Sfinţeniei. Cel necurat nu va trece pe ea, ci va fi pentru cei sfinţi; cei care merg pe calea aceasta, chiar nebuni, nu se vor rătăci”.

Din acest text se rdică câteva întrebări: 1) Unde va fi drumul? 2) pot merge nebunii pe calea sfințeniei?

Să analizăm pe rând aceste întrebări:

 

1) Unde va fi drumul?

Acest drum este fizic, textul spune: “Şi acolo va fi un drum larg, unde “acolo”?

În context explică: Pustiul şi ţara uscată…nisipul lucitor” (Isaia 35:1,Isaia 35:7). Care, conform contextului: Isaia 35:1,Isaia 35:2,Isaia 35:7, apoi va înflori: „ca trandafirul” și i se va da gloria Libanului, măreţia Carmelului şi a Saronului”. Deci este vorba de un drum fizic într-o pustie (deșert) fizică, fără a se preciza exact pe unde va fi drumul, însă un lucru știm sigur, acest drum care va traversa pustia (teritorii deșertice) spre Muntele Sionului! De unde știm? În context, în Isaia 35:10, se precizează: „Şi cei răscumpăraţi ai Domnului se vor întoarce şi vor veni cu cântări de bucurie în Sion; şi o bucurie eternă le va încununa capul; veselia şi bucuria îi vor ajunge din urmă, iar durerea şi suspinul vor fugi”. Textul face precizarea că drumul duce spre Sion, adică spre Muntele Sionului, din Israel. Să vedem răspunsul la a doua întrebare:

 

2) Pot merge nebunii pe calea sfințeniei?

Profeția vorbește de un drum fizic, însă oamenii care merg pe el, umblă și spiritual pe o cale spirituală, numită: “Calea Sfinţeniei”, pe care merg cei sfinți nu cei necurați. Pe un drum fizic poate merge oricine, dar pe o cale spirituală nu pot merge decât cei spirituali – sfinții!

Calea aceasta este sfântă și duce la Dumnezeu, pentru că merge spre închinarea de la Muntele Sionului, unde Dumnezeu a făcut legământul cu Israel (Exod cap.19,20), și unde vor veni cei din Israel să se închine (Isaia 4:2-6).

Multe traduceri derutează, prin traducerea: cei care merg pe calea aceasta, chiar nebuni, nu se vor rătăci” (BGV 2001, vezi și BC, NTR, BO, BC, etc.).

Însă alte traduceri vechi sau noi, bazate pe Septuaginta redau astfel acest pasaj:

Biblia, adică Dumnezeiasca Scriptură din anul 1688: „Fi-va acolo cale curată și cale sfântă se va chema, și nu va trece acolo necurat, nici va fi acolo cale necurată; și cei risipiți mergea-vor pe cale și nu vor rătăci”.

Tot la fel Biblia sinodală, adică Dumnezeiasca Scriptură din anul 1914: „Acolo va fi o cale curată, și cale sfântă se va chema, și nu va trece acolo necurat, nici va fi acolo cale spurcată, cei risipiți vor merge pre dânsa și nu vor rătăci”.

În timpurile moderne există Biblia Bartolomeu Anania din anul 2001, mergând pe varianta Septuaginta și redă astfel: “Acolo va fi cale curată şi „Cale sfântă” se va chema; şi nimeni necurat pe-acolo nu va trece, nici cale necurată acolo nu va fi; cei risipiţi vor merge pe ea şi nu se vor rătăci”.

În greacă este “diesparmenoi”, cuvânt care înseamnă: risipiți, dispersați.

Se ridică întrebarea: De ce textul ebraic masoretic spune: „nebuni”, iar textul Septuagintei spune: „risipiți”, cuvinte cu sensuri foarte diferite???

Textul masoretic a fost stabilit de învățații palestinieni, având la îndemână alte surse (manuscrise) decât traducătorii Septuagintei de către evreii învățații din Alexandria. Astfel apar unele diferențe între texte. Copiiști care au copiat, nu au putut greși toți în același loc, astfel masoreții au folosit un text ebraic cu o greșala în Isaia 35:8, dar învățații din Alexandria, nu!

Astfel în Isaia 35:8, Septuaginta este cea care redă versiunea originală, și înțelesul lui Isaia 35:8, este de evrei care au fost dispersați, risipiți și care vor merge pe drumul spre Sion și pe calea sfințeniei în mileniu, la Sion pentru închinarea la Singurul Dumnezeu Adevărat! Iar ei fiind curați, drepți, vor înțelege Calea Sfântă și nu se vor rătăci de la ea, căci în Proverbe 2:8, GBV 2001, se spune: “păzind cărările judecăţii drepte şi ţinând calea celor sfinţi ai Săi”. De aceea ei nu se pot rătăci spiritual de la Calea sfințeniei căci Dumnezeu îi ajută.