Întrebare: ce sunt cerurile cerurilor?

 

Răspuns: În următoarele texte apare această expresie: „cerurile cerurilor”, În Deuteronom 10:14; 1 Regi 8:27; 2 Cronici 2:6; 1 Cronici 6:18; Psalmi 68:33, dar textul cel mai relevant este Neemia 9:6, care descrie cerurile cerurilor: Tu eşti Acelaşi, Doamne, Tu singur; Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, pământul şi tot ce este pe el, mările şi tot ce este în ele, şi Tu faci să trăiască toate; şi Ţie Ţi se închină oştirea cerurilor.

În acest text se arată, că „cerurile cerurilor” sunt create de Dumnezeu, și că din ele fac parte oștirea cerurilor, care nu sunt planetele, stelele, constelațiile ca și în alte texte (Deuteronom 4:19; Deuteronom 17:3), ci ființe inteligente care se închină lui Iehova Dumnezeu Creatorul. Astfel cerurile cerurilor, nu se poate referi decât la cerul al treilea (2 Corinteni 12:1-4), unde locuiește Dumnezeu, dar și îngerii, care sunt oștirea cerurilor (1 Regi 22:19).

De ce este al treilea cer la plural: „cerurile”, deorece fiecare cer din cele trei, la rândul lor este împărțit în mai multe ceruri, de pildă primul cer numit: atmosferă în termeni științifici are, 5 starturi (ceruri): troposferă, stratosferă, mezosferă, termosferă și exosferă.

Cerul al treilea este compus dintr-un strat (cer) care este paralel cu pământul; din altul paralel cu cosmosul; dar fiind în dimensiunea spirituală, are în compunere și cetatea Noul Ierusalim (Apocalipsa 21:2), și chiar o parte care este mai înaltă ca universul fizic, în înălţimea lui se află: tronul lui Dumnezeu, care nu are un corespondent în univerul material, fiind deasupra lui (Isaia 14:13-14).

Aceste ceruri spirituale sunt cerurile de unde se conduc cerurile fizice (atmosfera și cosmosul), de aceea sunt numite: „cerurile cerurilor”.

La timpul potrivit Dumnezeu ne va dezvălui mai profund organizarea acestor ceruri.