Întrebare: de ce a spus Iesus cine nu are pungă să își ia, și să cumpere sabie?

 

Răspuns: În Luca 22:35-38, SCC se spune: Apoi le-a zis: când v-am trimis fără pungă şi traistă şi sandale aţi avut lipsă de ceva? Iar ei au zis: De nici una. Iar El le-a zis: dar acum cel având o pungă, să o ia; de asemenea şi o traistă; şi cel neavând sabie, să vând mantia lui, şi să cumpere. Pentru că vă zic: aceasta, ce a fost scris, trebuie să fie împlinit în Mine: Şi a fost socotit cu nişte nelegiuiţi; pentru că şi ce este despre Mine, are împlinire. Iar ei au zis: Doamne! Iată aici două săbii. El însă le-a zis: destul este!”

Iesus le spune că până atunci nu a fost nevoie de pungă și traistă, ei servind cei 3 ani, la oile pierdute ale casei lui Israel, iar evreii erau ospitalierii cu cei din poporul lor.

Însă după ce se va împlini ce a fost scris despre Mesia, discipolii Lui vor fi urâți (Ioan 17:14), ca și Stăpânul lor (Ioan 15:24-25), și de aceea din acel moment de după Cina Domnească, ei trebuiau să nu se mai bazeze pe ospitalitatea evreiească, fie din țara lui Israel fie din diaspora împrăștiată în imperiul roman, deorece ei îi va persecuta, cum vedem de multe ori persecuțiile erveilor asupra creștinilor în Faptele Apostolilor.

Deci discipolii trebuiau să-ți cumpere pungă pentru bani și traistă pentru alimente, dar de ce sabie?

Domnul explică:  “Pentru că vă zic: aceasta, ce a fost scris, trebuie să fie împlinit în Mine”, El știa ca are să fie vândut și o să moară și voia să le dea o lecție bazată pe o întâmplare. Ei spun: “Iar ei au zis: Doamne! Iată aici două săbii. El însă le-a zis: destul este!”. Faptul că Domnul spune: “destul este!”, și că nu era nevoie ca fiecare să aibă o sabie, indică că aceea sabie nu era pentru luptă, Iesus nu dorea să formeze o armată cu săbii fizice! Dar ce dorea El? Să scoată la iveală natura veche din ei, carnea păcătoasă și să-i lecuiască o dată pentru totdeauna de lupta fizică, căci în aceea noapte, se întâmplă următoarele: “Şi iată! Unu dintre cei cu Iesus, întinzând mâna, a scos sabia lui; şi lovind pe sclavul marelui preot, a tăiat urechea lui. Atunci Iesus îi zice: „întoarce sabia ta în locul ei; pentru că toţi cei luând sabie, prin sabie vor pieri.” Sau ţi se pare că nu pot ruga pe Tatăl meu să pună lângă Mine, acum, mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum au să fie împlinite Scripturile care spun că aşa trebuie să se facă?” Matei 26:51-54, SCC.

Lecția era următoarea: „întoarce sabia ta în locul ei; pentru că toţi cei luând sabie, prin sabie vor pieri”. Dacă ei nu aveau sabie nu săreau la luptă, dar așa au sărit, și Domnul le-a dat mustrarea și astfel ei au înțeles o lecție valoroasă. În plus, acelui om ce i s-a tăiat urechea a fost vindecat.

Discipolii trebuia înțelege că lupta lor era de atunci spirituală (comp cu Efeseni 6:12).