Întrebare: pe ce bază a iertat Iesus păcatele: paraliticului și femeii păcătoase?

 

Răspuns: În Matei 9:2-5; Marcu 2:5; Luca 5:20-23; este descrisă iertarea paraliticului, iar în Luca 7:48, iertarea femeii păcătoase.

Domnul Iesus a fost pe pământ: rege (Ioan 12:13), mare preot (Evrei 5:1-10), și profet (Luca 24:19), rânduit de Dumnezeu.

Domnul Iesus nu putea să ierte pe acești oameni care nu au fost născuți din nou, pe baza sângelui Său, care dădea iertarea doar la botezul în apă (1 Ioan 5:6,1 Ioan 1:8; Faptele Apostolilor 22:16). Și atunci El în virtutea legii divine ce dădea iertare pe baza jerfelor de animale, avea autoritatea de la Dumnezeu de a ierta.

În Levitic cap.4; Levitic 5:1-13; Levitic 6:24-30, este descrisă jertfa de ispăşire pentru păcat, era pentru păcate făcute din neştiinţă (Levitic cap.4) şi pentru păcate specifice (Levitic 5:1-13).

Jertfa de ispăşire era pentru patru categorii de oameni după cum urmează: 1. Pentru păcatele preoţilor; 2. Pentru păcatul adunării lui Israel; 3. Pentru păcatul unei căpetenii; 4. Pentru păcatul unei persoane individuale din popor.

În Levitic cap. 4,5 și Levitic 6:1-7, ne sunt descrise jertfele pentru vină, pentru păcat, și aici se spune la finalul lucrării de ispășire: i se va ierta (Levitic 4:20,Levitic 1:26; Levitic 5:3).

Însă având în vedere că preoții cei mai de seamă din Israel au fost corupți, chiar ucigându-L pe Fiul lui Dumnezeu (Matei 20:18; Matei 21:45; Matei 27:3), jertfele aduse de ei, sau sub patronajul lor, nu aveau efectul scontat. Ei Îl cinsteau pe Dumnezeu cu buzele (Matei 15:7), lucrarea lor era formală, gloria lui Iehova Dumnezeu nu se mai cobora în templu.

Dar Marele Preot Iesus, a avut dreptul să de-a iertare pe baza jertfelor de animale aduse după lege, pentru că El era curat dar și milos (Evrei 7:26; Matei 14:14; Evrei 2:17). 

Astfel, animalul era pedepsit în locul omului pentru păcatul omului, aceste jertfe de animale prefigurau jertfa lui Iesus (Evrei 10:1), dar aceste jertfe ce se aduceau în mod repetat la călcarea legii lui Dumnezeu nu putea să-l curățească în mod desăvârșit deorece ele nu acopereau o dată pentru totdeauna păcatul, ci doar îl acoperau provizoriu, până la următoarea călcare a legii (Evrei 10:1-3), pe când despre jertfa Domnului ni se spune:  În această voinţă suntem noi sfinţiţi, prin jertfirea: corpului lui Iesus Christos, odată pentru totdeauna. Şi într-adevăr, orice preot stă zilnic servind public, şi aducând aceleaşi jertfe, de multe ori; care niciodată nu pot înlătura păcate. Dar Acesta, aducând o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu; de acum aşteptând până ce duşmanii Lui au să fie puşi scăunel al picioarelor Lui. Pentru că, printr-o singură jertfă a făcut perfecţi pentru totdeauna pe cei sfinţiţiEvrei 10:10-14, SCC.

Iată aceste jertfe de animale niciodată nu putea înlătura păcatul pentru totdeauna, ci doar provizoriu, dar pe baza lor Iesus a iertat, urmând ca cei ce deveneau discipoli ai Lui, să fie iertați pe baza sângelui Lui (Efeseni 1:7; 1 Petru 1:1-3), având totdeauna posibilitatea apelării la această jertfă adusă o dată pentru totdeauna.

Ca urmare noi sfințiți prin jertfa Domnului, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul harului, pentru că această jertfă este pentru păcatele noastre de dinainte de botez și de după botez, și astfel să primim putere, și har ca să nu mai păcătuim (1 Ioan 2:1-2).