Întrebare: expresii ca: „sângele lui Isus să-l mustre pe cel rău” sau „ocrotirea sângelui peste noi”, sunt ele biblice?

 

Răspuns: Biblia nu numai că nu conține asemenea expresii, dar ea ne explică că sângele Lui este pentru curățirea de păcate (Romani 3:25; Romani 5:9; Efeseni 1:7; Evrei 9:14; 1 Ioan 1:7; Apocalipsa 1:5).

Sângele nu este pentru a mustrara și exorciza.

Satan se folosește de religia falsă ca să batjocorească, înșelându-i pe oameni să vorbească de sânge într-un mod greșit și într-un cadru nepotrivit pentru a batjocori prețul de răscumpărare (comp. cu 1 Corinteni 11:27).

Creștinii adevărați trebuie să se asigure că limbajul lor este unul biblic, și nu luat din religia falsă!