Întrebare: Putem să facem repetări de cuvinte în rugăciune?

 

Răspuns: Există situații când oamenii lui Dumnezeu au repetat rugăciunile de pildă: Iesus repetă de 3 ori rugăciunea ca Dumnezeu să îndepărteze paharul de la El (Matei 26:38-44), sau Pavel se roagă de trei ori ca Domnul să-i i-a țepușul (2 Corinteni 12:7-9).

Însă nu este vorba ca în aceea oră de rugăciune:

1) O repetare la nesfârșit, ci de maxim 3 ori (comp. cu 1 Corinteni 14:27).

2) O repetare din necredință, venită din înțelepciunea firească (Iacob 1:5-7; Iacob 3:14-16).

3) O repetare având ideea greșită că doar dacă repetăm Tatăl ne ascultă, așa cum Domnul Iesus a avertizat în Matei 6:7-8, SCC: Iar rugându-vă, să nu repetaţi cuvinte ca naţiunile; pentru că lor le pare că prin multa lor vorbire vor fi ascultaţi. Deci să nu fiţi asemănaţi cu ei; pentru că Tatăl vostru ştie de cele ce aveţi nevoie înainte de a cere voi de la El. Deci să nu repetăm având în minte că doar așa vom fi ascultaţi, ci trebuie să știm că Tatăl vostru ştie de cele ce aveţi nevoie înainte de a cere voi de la El”, și atunci și o rugăciune este ascultată. Garanția ascultării este o inimă curată și o rugăciune din credință nu repetarea de cuvinte!!!

Avem anumite ocazii când repetăm anumite rugăciuni ca de pildă: „Rugăciunea Tatăl nostru”, Învățătorul Iesus ne-a învățat în Matei 6:9-13, SCC, cum să ne rugăm, și anume: “Deci voi, rugaţi-vă aşa: „Tatăl nostru Cel ce eşti în ceruri! Fie sfinţit Numele Tău…”, deci discipolii Lui puteau repeta în anumite ocazii această rugăciune. Această rugăciune este o rugăciune a adunării, fiind la plural, ea poate fi spusă la fiecare început sau sfârșit de părtășie creștină. Dar nu o spunem la o întrunire de mai multe ori, căci ea este foarte folosite în anumite culte, s-a abuzat mult de repetarea ei și noi trebuie să fim călăuziți în a o folosi în adunare cu maxim de folos.

Alte ocazii când repetăm aproximativ aceleași rugăciuni: la masă “mulțumim pentru masă”, sau când mulțumim pentru corpul și sângele Domnului, dar aceste repetiții nu sunt în aceiași oră.

Uneori este suficient să ne rugăm o dată pentru un lucru (Marcu 11:24), alteori pe parcursul zilelor putem să ne mai rugăm când suntem îndemnați de Spiritul în aceea direcție, dar într-o rugăciune nu este bine să cerem mai mult de 3 ori un lucru. Când Domnul a cerut de trei ori de la Tatăl, și Pavel când a cerut de trei ori de la Domnul Iesus, sau femeia cananeeancă de la Domnul (Matei 15:21-28), ei se aflau într-o situație foarte grea, și le-a fost îngăduit să ceară de trei ori.

Citind cartea Psalmilor ne putem îmbogății vocabularul de rugăciune, ca rugăciunile noastre să fie cât mai bogate, clare, sincere, și fără un limbaj steriotip, repetativ.

Rugăciunea trebuie să vină din inimă, cu cuvinte din Scripturi mânuite de Spiritul Sfânt și atunci rugăciunile noastre vor fi ascultate (Ioan 4:24; Ioan 15:7).

Unii se întreabă: ce însemnă a persevera în rugăciune, dacă nu putem face mai mult de două sau anumite situații trei repetări de cuvinte la o rugăciune?

A persevera în rugăciune, însemnă să avem o peresverență (stăruință, continuitate), în laudă, adorare, mulțumire, cerere, căutare, mărturisire, mijlocire pentru alții, nu înseamnă repetiții de cuvinte, ci o dezvoltare a rugăciunilor noastre pe mai multe direcții, după călăuzirea Spiritului și după nevoile noastre și ale oamenilor pentru care ne rugăm. Stăruința noastră este pentru a-L implica pe Dumnezeu în toate domeniile vieții, nu stăruim ca prorocii lui Baal, pentru un lucru, obsesiv, sau ca anumite culte, care repetă cuvinte în mod egoist crezând că prin repetare de cuvinte și „prin multa lor vorbire vor fi ascultaţi”, să primească ceva prin stăruința lor venită din mândrie sau din iubirea de sine.

Dumnezeu să ne călăuzească în adevăr și în dreptate pentru a fi exemple de oameni ai rugăciunii, și nu imitind exemplele lucrătorilor falși și prorocilor falși!

Ci prmind cu adevărat Spiritul de îndurare și rugăciune (Zaharia 12:10), fiind călăuziți în toate spre Capul (Romani 8:14; Efeseni 4:15-16), devenind maturi umpluți de cunoașterea exactă a Fiului lui Dumnezeu, manifestându-L în toate dar mai ales în rugăciune pe Fiul (Efeseni 4:13; Coloseni 3:10-11).