Întrebare: vor fi și demonii legați în abis pentru o mie de ani sau doar satan?

 

Răspuns: În Apocalipsa 20:1-3, SCC, se spune:Şi am văzut un înger, coborându-se din cer; având în mâna lui cheia abisului şi un lanţ mare. Şi a apucat pe balaur; şarpele cel vechi, care este Diavol şi Satan, şi l-a legat pentru o mie de ani. Şi l-a aruncat în abis, şi a încuiat şi a sigilat deasupra lui; ca nu mai amăgească naţiunile până ce au se sfârşească cei o mie de ani. După acestea trebuie fie dezlegat pentru puţin timp”. În acest text este prezentat doar legarea și aruncarea Diavolului în abis, unde vor fi demonii în mileniu?

Cu siguranță în cer nu vor fi, ei sunt aruncați cu 7 ani înainte de începutul mileniului (Apocalipsa 12:9), pe pământ dacă ar fi ar corupe din nou oamenii, atunci unde vor fi ei?

Cu siguranță vor fi cu stăpânul lor în abis, lucru confirmat de textul din Isaia 24:21-22, NTR: În ziua aceea Domnul va pedepsi în înălţimi, oştirea cerului, iar pe pământ, pe împăraţii pământului. Vor fi adunaţi împreună, ca prizonierii, într-o groapă. Vor fi închişi într-o închisoare şi, după multe zile, vor fi pedepsiţi”. Oștirea ceului se referă la căpeteniile, domniile, autoritățile și puterile demonice ce domnesc din locurile cerești (Efeseni 612). Astfel ei și soldații lor, legiunile de demoni (Luca 8:31), adică toți demoni, vor fi închiși într-o închisoare așteptând pedeapsa veșnică. Aceea închisoare se referă la închiderea în abis.

Se mai ridică o întrebare, conform cu Isaia 65:20, unii vor muri în mileniu, dacă duhul morți este legat în abis, care duh îi va răpune?

Așa cum unii deținuți din închisoare uneori mai au ocazia să iasă pentru lucru pe câmp, nu stau tot timpul în închisoare, așa și anumiți demoni, Dumnezeu le va permite să iasă temporar pentru o lucrare de pedepsire (comp. cu Apocalipsa 9:14-15), dar vor ajunge din nou în închisoare, majoritatea lor în frunte cu Satan nu vor ieși de loc din închisoare, nici măcar temporar!

Important este unde vom fi noi în mileniu? Vom fi din cei care au parte de prima înviere sau nu?

Dacă vom fi din mireasa lui Christos, rețineți ce binecuvântare are ea:

Ioan 5:24, SCC: Adevărat! Adevărat zic: cel auzind cuvântul Meu, şi crezând Celui trimiţându-Mă, are viaţă eternă, şi nu vine la judecată; ci, a trecut din moarte la viaţă”.

Apocalipsa 20:6, SCC: Fericit şi sfânt este cel având parte de învierea cea dintâi! Asupra acestora moartea a doua nu mai are autoritate; ci, vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Christos, şi vor domni ca regi cu El, cei o mie de ani.