Întrebare: Cum putem să-l simțim, zilnic pe Dumnezeu?

 

Răspuns: Putem să-l simțim pe Dumnezeu prin lucrările Lui ce reflectă calitățile Lui! Dumnezeu are patru calități principale din care izvorăsc alte zeci de calități. Astfel, Dumnezeul Bibliei are patru calităţi principale, arătate prin cei patru heruvimi sau făpturi vii, care stau pe tron cu Dumnezeu (Ezechiel 1:5-10; Apocalipsa 4:6-7) şi care au patru capete: 1. de leu, reprezentând: puterea (Judecatori 14:18); 2. de viţel reprezentând: viaţa (Maleahi 4:2); 3. de om, reprezentând: dragostea (comp. 1 Ioan 4:7-8 cu Geneza 1:27); 4. de vultur, reprezentând: înţelepciunea (Iov 39:26-29).

Calităţile principale se ramifică în alte patru calităţi: Din putere, derivă: sfatul şi tăria (Isaia 11:2), bunătatea şi asprimea  (Romani 11:22). Din viaţa, derivă calităţi ca: bucuria (Romani 15:13), lumina vieţii (Ioan 8:11), dreptatea (Deuteronom 32:4), dar şi imuabilitatea, sau caracterul neschimbător (Iacob 1:17; Maleahi 3:6).  Din dragoste, derivă: pacea (Galateni 5:22), precum şi credincioşia (Psalmi 40:10-11); mila (Isaia 49:13); îndelunga răbdare (1 Petru 3:20; 2 Petru 3:15). Din înţelepciunea lui Dumnezeu reprezentată de vultur, derivă: cunoştinţa şi frica de Iehova (Isaia 11:2), adevărul, (Psalmi 51:6), priceperea (Proverbe 2:6).

În funcție de apropierea de Dumnezeu putem simții unele din aceste atribute manifestate de Dumnezeu prin Spiritul Sfânt și prin îngerii Lui care sunt cu noi - Matei 18:10.

Fiii lui Dumnezeu experimentează mai mult din Dumnezeu, din pacea Lui, bucurie, dragostea turnată în inimile lor (Romani 5:5; Romani 14:17), putere, cumpătare, etc. (2 Timotei 1:7).

Și ceilalți care se apropie de El primesc din când în când prin îngerii buni, un gând, un îndemn, o putere, etc. – Faptele Apostolilor 18:24-26.

Dumnezeu le poate umple inimile de bucurie ca efect al lucrării Lui în această lume prin anotimpuri roditoare și binecuvântări ale harului Lui (Faptele Apostolilor 14:15-17).

Zilnic Dumnezeu își înnoiește bunătatea față de oameni (Plangerile lui Ieremia 3:22-23), și le dă mana spirituală, ce dimineața ei o pot aduna ca și Israelul (Exod 16:8), adică un gând, o putere, un har, sau celor ce citesc Biblia, un verset sau mai multe pentru aceea zi (Deuteronom 8:3; Luca 4:4).

Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru suflarea de viață și pentru tot ce primim de la El (Psalmi 150), știind că orice dar bun vine de la El (Iacob 1:17).