Anumiți oameni, cred că dacă se țin de mâini atunci când se roagă, rugăciunea lor va fi în unitate, și mai ascultată, pentru că ei au făcut un cerc în închinarea lor.

Însă închinarea adevărată este în spirit și adevăr (Ioan 4:23-24), unitatea creștinului este spirituală nu fizică (Efeseni 4:3-6).

Nicăieri în Scriptură nu găsim o astefel de rugăciune în care participanții să se țină de mână, iar “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, şi de folos pentru: învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru disciplinare în dreptate; pentru ca omul lui Dumnezeu să fie complect, deplin pregătit pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16-17, SCC).

Omul lui Dumnezeu este complet fără acest gen de închinare!

 

Care sunt pericolele:

Conform Scripturilor, mâinile sunt canale prin care cineva poate transmite păcate (Levitic 16:21), a te ține de mână cu cineva care nu are toate păcatele iertate, te faci părtași la păcatele respectivului și la demonii din el !!!

Creștinii trebuie să vegheze potrivit sfatului divin: Nu pune mâinile grabnic peste nici unu; nici să fi părtaş păcatelor altora. Ţine-te curat” (1 Timotei 5:22 SCC).

În Scripturi găsim că atât evreii (Psalmi 28:2) cât și creștinii ridicau mâini spre cer și așa se rugau, așa implorau, după cum este sfatul: “Vreau deci să se roage bărbaţii în orice loc, ridicând mâini sfinte; fără mânie şi dispute” (1 Timotei 2:8, SCC).

Dacă din neștiință am practicat lucruri greșite în închinarea noastră, trebuie să ne căim, să ne întoarcem la Dumnezeu care nu obosește iertând și să lepădăm obiceiurile greșite (Isaia 55:7; Faptele Apostolilor 3:19; Proverbe 28:13).