Nu evreii creșteau porci (Matei 8:28; Marcu 5:1; Luca 8:26) , ci oameni ai națiunilor ce locuiau în anumite localități ale lui Israel. Ținutul Gadarenilor, era în Israel dar locuiau acolo alte neamuri.

În Dicționarul Biblic Ilustrat, se explică despre gadareni:

GADARENI, GADARA. Singura referire biblică la regiunea Gadarei este în întâmplarea cu îndrăcitul şi turma de porci. Cuvântul „gadareni" este găsit în unele texte sau versiuni din Matei 8:28; Marcu 5:1 şi Luca 8:26…Există puţine îndoieli cu privire la locul unde s-a petrecut minunea, pe malul Mării Galileii. Probabil că a fost un district al Gadarei, situat la 10 km SE de Mare, în apropierea văii Yarmuk (sau Hieromax). Mişna afirmă că Gadara datează din perioada VT. Din secolul al 3-lea î.Cr. şi până în vremea Războaielor evreieşti a fost sub stâpânirea Ptolomeilor, Seleucizilor, evreilor şi romanilor. A fost una dintre cetăţile din Decapolis. Locul este marcat în prezent de ruinele de la Umm Qays. (*GHERASA).”

Deci nu evreii crșteau porci. Apoi, la cruce s-a pus capăt legii (Coloseni 2:14-17), care stabilea animalele curate și necurate (Levitic cap. 11, Deuteronom cap. 14).

Pentru creștini nu mai există o lege cu privire la animale curate și necurate, vezi: Le este interzis creştinilor să mănânce alimente care în legea lui Moise, erau necurate?