Psalmi 74:12-14, SCC: „Totuşi Dumnezeu este Regele meu din vechime, lucrând izbăviri în mijlocul pământului. Tu ai despicat marea prin puterea Ta, Tu ai zdrobit capetele monştrilor în ape. Tu ai sfărâmat capetele leviatanului, l-ai dat ca hrană celor care populează deşertul.

Având în vedere că textul asociază despicarea mării cu zdrobirea monștrilor, aceștia nu pot fi decât satan și demonii! În Isaia 27:1, BC, se spune: În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia Lui cea aspră, mare şi tare, Leviatanul, Babilonul, şarpele fugar (Asur), şi Leviatanul, şarpele inelat (Babel), şi va ucide balaurul de lîngă mare (Egiptul)”.

În Exod 1:8-16, este descris situaţia unui nou rege ce s-a ridicat în Egipt, care nu l-a cunoscut pe Iosif, şi care a început să se poarte rău cu Israel şi să dorească uciderea pruncilor de parte bărbătească.

Acest rege nou în domeniu spiritual era satan! El era în spatele asupririi poporului lui Dumnezeu, și în spatele faraonului Egiptului.

Dar Dumnezeu a judecat Egiptul prin plăgi (Exod cap. 8-12), în final a ucis pe faraon şi armata Egiptului la marea Roşie (Exod cap.14). Atunci Dumnezeu prin îngerii Săi a „zdrobit capetele monştrilor în ape”, căci satan și demonii îi suțineau pe faraon și carele lor de luptă care au pierit înecați în Marea Roșie. Astfel satan și demonii, au pierdut în faţa lui Iehova, satan a căzut din poziţia de rege al Egiptului.

Pe pracursul timpului alți demoni înfățișați în leviatani au pierdut lupta, Dumnezeu biruind asupra lor în diferite ocazii pe parcursul istoriei poporului lui Dumnezeu.

Chiar dacă ne confruntăm cu demoni (monștri), trebuie să avem credința că Dumnezeu ne poate ajuta să biruim (Romani 16:20; Evrei 2:14-15).

Iubite cititor îmbracă armura de luptă și în frunte cu Domnul Isus, urmează-L, imită-L și vei birui (Efeseni 6:10-18).