Întrebare: De ce Dumnezeu a dat o sentință de pedepsire a oamenilor, pentru păcatul demonilor - Geneza 6:1-3?

 

Răspuns: În Geneza 6:1-3, NTR, se spune: Când oamenii au început să se înmulţească pe pământ şi li s-au născut fiice, fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase şi şi-au luat dintre ele ca soţii pe acelea pe care şi le-au ales. Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pentru totdeauna în om, pentru că el este carne; totuşi anii lui vor fi în număr de o sută douăzeci.” Pe pământ trăiau uriaşi în zilele acelea – şi chiar şi după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor şi ele le-au născut copii. Aceştia au fost eroii din vechime, oameni cu renume”.

Sentința divină, viza pe oameni, care au acceptat legătura cu demonii, dar pedeapsa i-a afectat pe ambii! Căci demonii nu mai erau spirite; ci, ei erau materializați ca oameni, potopul a omorât pe demoni care erau uriași materializați ca bărbați, pe copiii lor uriași, și pe oamenii răi care s-au molipsit de la ei practicând violența (Geneza 6:5,Geneza 1:13).

Astfel Dumnezeu a pedepsit atât izvorul răului: demonii, cât și pe cei care s-au lăsat influențați de demoni și s-au unit cu ei, au urmat exemplul lor negativ.

Dumnezeu în zilele noastre dă o sentință asemănătoare, și anume că generația care a prins începutul durerilor nu va trece, până va veni sfârșitul (Matei 24:34). Oamenii în prezent trăiesc în răutate, ca în timpul lui Noe,  pe ei îi așteaptă judecata unui foc veșnic (2 Petru 3:7).

Astfel iubite cititor, apostolul Petru îndemnă la meditare și auto analiză când spune în 2 Petru 3:11-12, SCC: Deci fiind astfel descompuse, cum trebuie să fiţi voi, în purtare sfântă şi evlavie, aşteptând şi grăbind ziua lui Dumnezeu; din cauza căreia, cerurile, fiind aprinse, vor fi descompuse; şi elementele, încălzindu-se, se vor topi?”