La prima întâlnire cu un om, Îl predicăm pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, adică viața Sa, și punem accentul prin călăuzire, de la caz la caz, pe unul din evenimentele vieții Domnului, din cele 9 care sunt importante și fac parte din Evanghelie:

1) Nașterea Fiului din Tatăl (Ioan 1:14; Ioan 3:16-18; 1 Ioan 5:18).

2) Lucrarea ca Cuvânt (Ioan 1:1-3; 1 Ioan 1:1-3).

3) Nașterea lui Isus prin Maria (Luca 1:26-35).

4) Lucrarea lui Isus pe pământ (Luca 4:43; Marcu 1:38,Marcu 1:39).

5) Moartea Sa pe cruce ca preț de răcumpărare (Marcu 10:45; 1 Timotei 2:5,1 Timotei 1:6).

6) Învierea Domnului Isus de căre Dumnezeu (1 Corinteni 15:3-4; Evrei 13:20; Romani 8:11).

7) Înălțarea la cer (Faptele Apostolilor 1:3; Evrei 9:12,Evrei 1:24).

8) Venirea din nou a Domnului (Evrei 9:28; Ioan 14:2-3).

9) Domnia Sa de o mie de ani și predarea Domniei: Tatălui ceresc (Apocalipsa 20:1-6; 1 Corinteni 15:24-28).

 

Dacă omul primește Evanghelia, este interesat, vom programa o reîntâlnire cu el, și vom reveni în scurt timp (2,3 zile).

 

La a doua întâlnire vom predica: căința față de Dumnezeu (Faptele Apostolilor 3:19; Faptele Apostolilor 26:20), vom programa o reîntâlnire, și vom reveni în scurt timp (2,3 zile).

 

La a treia întâlnire: Dacă se observă că omul nu s-a căit, vom căuta pe altul la care să predicăm.

Dacă omul s-a căit, se predică credința în Domnul Isus (Faptele Apostolilor 16:31Faptele Apostolilor 20:21Efeseni 1:13). Împreună cu el, vom programa o reîntâlnire, și vom reveni în scurt timp (2,3 zile).

 

La a patra întâlnire: dacă vedem că omul și-a pus încrederea în Isus, dovedind aceasta prin ascultarea de Cuvânt, atunci îl îndemnăm să devină un discipol al lui Isus, și să învețe împreună cu noi poruncile și doctrinele Domnului Isus, în acest sens, prezentându-i cartea: Învățătura Adevărului, arătându-i cum vom studia din ea. Apoi împreună cu el, vom programa următoarea întâlnire la scurt timp (2,3 zile).

 

La a cincea întâlnire: vom începem studiu din cartea: Învățătura Adevărului, urmând ca la următoarele întâlniri (de 2 sau 3 ori pe săptămână) să parcurgem întreaga carte. Iar dacă omul a trecut la păzirea poruncilor Domnului (Matei 28:20), și a devenit astfel un discipol al lui Isus, urmează: mărturia cu gura și botezul în apă (Ioan 4:1; Faptele Apostolilor 2:38; Faptele Apostolilor 8:12).