Cel care se pregătește de botez, poate singur să-şi de-a seama dacă este pregătit, punându-şi sincer următoarele întrebări:

 

Ai fost încunoştinţat prin Cuvântul lui Dumnezeu despre: persoana lui Dumnezeu şi a lui Iesus Christos şi lucrarea Lor? – Ioan 1:18; Ioan 17:3; Matei 28:19-20.

 

După auzirea Cuvântului, te-ai căit de toate păcatele tale, aflate prin legea divină şi-ai cerut iertare lui Dumnezeu, abandonând calea păcătoasă? – Faptele Apostolilor 2:38; Faptele Apostolilor 3:19.

 

Crezi din toată inima ta, că Iesus este Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele noastre, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi a trei zi după Scripturi? – Romani 4:24-25; 1 Corinteni 15:1-4.

 

Crezi din toată inima ta că eşti păcătos şi că nu poţi fi salvat şi iertat de Dumnezeu prin meritele tale, ci doar prin meritele lui Iesus Christos dobândite prin jertfa Sa de pe cruce? – Efeseni 1:7; Efeseni 2:8; 1 Ioan 1:9.

 

Ţi-ai însuşit cele peste 100 de porunci ale Noului Legământ şi îţi dai silinţa să le împlineşti? – 1 Ioan 3:24; 1 Ioan 5:3

 

Este pentru tine Iesus Christos, Domnul şi Salvatorul de care trebuie să asculţi? – Faptele Apostolilor 4:12; Faptele Apostolilor 5:31-32.

 

Înţelegi că botezul în apă, înseamnă a muri faţă de păcat şi lume, şi a învia cu Christos la o viaţă de ascultare faţă de Dumnezeu? - Romani 6:2-7; Coloseni 2:11-12.

 

Înţelegi tu că prin botezul în apă, devii mădular din corpul lui Christos, şi devii una cu Christos şi cu ceilalţi creştini din adunarea lui Dumnezeu? – 1 Corinteni 12:12-13; Galateni 3:27-29.

 

Înţelegi că viaţa de creştin de după botez, înseamnă ca în fiecare zi să te lepezi de tine însuţi, şi să-ţi duci crucea, servind totdeauna pe Domnul tău ? - Matei 16:24; Marcu 8:34.

 

Te angajezi ca și după botez să asculți de părinții tăi spirituali, și să te supui conducerii adunării în Domnul? – Evrei 13:7; Evrei 13:17; 1 Tesaloniceni 5:12-13.

 

 

 

 

Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze cu viața veșnică!