Dumnezeu este perfect şi drept (Deuteronom 32:4).

Însă toţi oamenii sunt păcătoşi (Romani 3:23; Romani 5:12).

Iar plata păcatului este moartea (Romani 6:23).

Fiul lui Dumnezeu: Isus, a fost pedepsit în locul nostru cu moartea (Isaia 53:3-6; Ioan 3:16Ioan 19:30).

Dumnezeu l-a înviat pe Isus pentru că El a fost drept, astfel a murit nevinovat (Faptele Apostolilor 2:23-27).

Prin mortea Sa Isus a răscumpărat omenirea, omenire ce trebuia pedepsită cu mortea, dar a fost pedepsit Fiul lui Dumnezeu în locul ei (Marcu 10:45; 1 Timotei 2:5-6).

Domnul Isus le dă viaţa veşnică oamenilor care:

-         Se căiesc de păcate şi se întorc la Dumnezeu (Faptele Apostolilor 3:19).

-         Cred în Domnul Isus (Ioan 3:36).

-         Mărturisesc cu gura lor pe Isus ca Domn (Romani 10:9-10).

-         Se botează în Numele lui Isus (Faptele Apostolilor 2:38Faptele Apostolilor 8:12).